Energiberäkning

När man söker bygglov vill kommunen se en energiberäkning som visar att det nya byggnaden kommer att uppfylla gällande regler (BBR 25).
  • Energiberäkningen lämnas in vid bygganmälan och skall utföras både vid nybyggnad och vid tillbyggnad av en befintlig byggnad.
  • När du har byggt färdigt ska du genomföra en verifierande energiberäkning av byggnadens energianvändning.
  • Efter högst två år skal en energideklaration utföras
Vi utför energiberäkningar för nybyggnader såväl som tillbyggnader. Vi utlovar en snabb hantering och ett lågt pris. Ring 070 – 712 76 60. Ta del av vår erbjudande och kampanjpriser härTitta gärna på vår bilddagbok. energiberäkningenergibalansberäkning  

Vi behöver din hjälp med följande uppgifter:

  • Fastighetsbeteckning
  • Bygglovsritningar i rätt skala – gärna digitalt i PDF
  • Värmesystem: fjärrvärme, gas, olja, direktel, värmepump, vedpanna etc.
  • Ventilationssystem: mekanisk frånluft med återvinning, FTX (från- och tilluft med värmeåtervinning), frånluftsvärmepump etc.
  • Teknisk beskrivning:  material och dimensioner i väggar, golv och tak, fönster och dörrar.