Energideklaration villa

Från och med 1 januari 2009 måste en villa som säljs ha en registrerad och godkänd energideklaration. Vid försäljningstillfället får ej Boverkets energideklaration vara äldre än 10 år. Besiktningen ska utföras av en certifierad energiexpert.

Skicka offert Kontakta oss

Boverkets energideklaration beskriver hur effektivt ett hus är ur energisynpunkt. Du får informtion om hur mycket energi det går in i huset och vart den tar vägen. Avsikten med Boverkets energideklaration är att den ska fungera som ett kvalitetskvitto, vilket redovisar fastighetens energiprestanda.

energideklaration villa

Boverkets energideklaration

Energiklass A står för en byggnad med låg energianvändning och G för en byggnad med hög energianvändning. En byggnad som har en energianvändning som motsvarar det villkor som ställs på ett nybyggt hus idag får klass C.
De flesta äldre byggnader kommer att hamna i energiklasserna D, E, F eller G och den vanligaste energiklassen för äldre byggnader förväntas bli energiklass E.
I energideklarationen redovisas även kostnadseffektiva förslag till energieffektiva åtgärder i fastigheten.

Sedan hösten 2008 har vi energideklarerat mer än 10 000 byggnader med många nöjda kunder och mycket goda referenser.
En energideklaration skall innehålla uppgifter om:

 • den mängd energi som behövas för den aktuella byggnadens drift.Värmepumpskydd
 • att obligatorisk ventilationskontroll har utförts i byggnaden (inte obligatorisk för villafastigheter)
 • om radonmätning har utförts (radonmätning är inte obligatorisk)
 • ett statistisk referensvärde så att man kan jämföra och bedöma byggnadens energiprestanda.
 • förslag till kostnadseffektiva energieffektiviseringsåtgärder.

Följande typer av byggnader är undantagna från skyldigheten att energideklareras:

 • Byggnader som huvudsakligen används för andakt eller religiös verksamhet.
 • Industrianläggningar och verkstäder.
 • Bostadshus där ägaren inte har permanentadress och som används eller är avsedda för användning:
  a) mindre än fyra månader per år, eller
  b) under en begränsad del av året, om energianvändningen beräknas vara mindre än 25 procent av en helårsanvändning.
 • Tillfälliga byggnader som är avsedda att användas högst två år.
 • Ekonomibyggnader med ett lågt energibehov som är avsedda för jordbruk, skogsbruk och därmed jämförlig näring.
 • Fristående byggnader med en total användbar golvarea som är mindre än 50 kvadratmeter.
 • Byggnader som är avsedda för totalförsvaret och som på grund av byggnadens utformning eller den verksamhet som bedrivs där är av hemlig natur

Ventilationskontroll och energideklaration

Vi kan även erbjuda våra kunder ventilationskontroll eller kombinerad ventilationskontroll och energideklaration inom Skåne Län – till ett mycket förmånligt pris. Ventilationskontollen och energibesiktningen sker på samma tid – allt för att minimera olägenheterna för de boende och ägaren. Vi utlovar dessutom en snabb leverans av protokoll och deklaration. Vänligen kontakta oss för ytterligare information och prisuppgift på kombinerad ventilationskontroll och energideklaration.
Läs mera om energideklaration och energideklaration bostadsrätt samt våra övriga tjänster.

 

 

Våra energiexperter har utfört energibesiktning & ventilationskontroll i mer än 10 000 byggnader i Helsingborg, Lund, Malmö & övriga Skåne Län.

Skandek AB