Obligatorisk ventilationskontroll bostadsrättsförening

Behöver du hjälp med en obligatorisk ventilationskontroll även benämnd OVK? Vi erbjuder obligatorisk ventilationskontroll och energideklaration såväl som rengöring och injustering av ventilationssystem. I samband med ventilationsbesiktning kan vi uppdatera en redan gällande energideklaration till ett särdeles attraktivt pris. Ni får en helt ny energideklaration med 10 års giltighet. Kontakta oss här: Skandek AB
 
Vi är specialister i OVK besiktning och energideklaration i bostadsrättsföreningar, flerbostadshus och kommersiella fastigheter.
OVK är ett akronym för obligatorisk ventilationskontroll – en lagbunden funktionskontroll av byggnaders ventilationssystem. OVK besiktningen skall fullgöras med jämna intervall. Läs mera om: OVK besiktning

OVK besiktningsintervall för olika byggnader och system:

Daghem, skolor, vårdlokaler 3 år
Flerbostads hus, kontorsbyggnader FT-vent 6 år
Flerbostads hus, kontorsbyggnader F-vent 6 år
Flerbostads hus, kontorsbyggnader S-vent 6 år

FT = från och tilluftsventillation
F = frånluftsventillation
S = självdrag

Skandek AB

Skandek AB etablerades 2008 av Jonas Helfrid och Claus Holten. Vi är båda högskola utbildade energiingenjörer. Jonas är Certifierad energiexpert (N) och sakkunnig funktionskontrollant (ovk besiktningar). Claus är Certifierad Energiexpert (K) med behörighet för energideklaration i byggnader med kyla. Vi är verksamma i Ängelholm, Helsingborg, Landskrona, Lund och Malmö men även aktiva utanför tätorten – i hela det vackra Skåne Län. Vi har sedan 2008 utförd mer än 10 000 besiktningar och ovk besiktningar i Skåne Län.

 

Kombinerad energideklaration och OVK ventilationskontroll för Brf Konduktören i Malmö utförd av Skandek AB:s professionella och trevliga energiexperter.

OVK-besiktning i Malmö