OVK obligatorisk ventilationskontroll

Obligatorisk ventilationskontroll OVK, skall göras med jämna intervaller. Syftet är att visa att ventilationen uppfyllar de krav som gälde när huset uppfördes. Om systemet har ändrets är det dagerns normer som är gällande. Kontrollen ska utföras av en certifierad sakkunnig funktionskontrollant. OVK-besiktningsmannen ska ge förslag till hur energiåtgången kan minskas avseende ventilationen, utan att försämre det viktiga inomhusklimatet.Det är byggnadens ägare, till exempel BRF bostadsrättsföreningen, som ska se till att OVK gennomförs. Ägaren ska välja en funktionskontrollant, som är certifierad. Det bör alltid finnas en godkänd OVK-protokoll för byggnaden hos kommunens byggnadsnämnd.

OVK skall göras metodisk och regelmässigt.

Den obligatoriska ventilationskontrollen skall fullgöras innan ett ventilationssystem tas i bruk för första gången (första besiktning). För de flesta byggnader ska OVK därefter göras återkommande, var 3 eller 6 år. 

På vilket sätt ska kontrollen göras?

Vid varje OVK-besiktning skal det kontrolleras att:

Ventilationssystemet inte innehåller föroreningar som kan överföras i byggnaden samt att skötselanvisningar finns lätt åtkomliga. Ventilationssystemet ska fungerar på det sätt som det är tänkt. Till- och frånluftsflöden skal mätas. 

Vid den första OVK-besiktningen ska det kontrolleras att funktionen och särdragen hos ventilationssystemet harmonera med till varje tid gällande föreskrifter.

Vid återkommande OVK-besiktningar ska besiktningsmannen kontrollera att funktionen och egenskaperna hos ventilationssystemet överensstämmer med de föreskrifter som gällde när systemet togs i bruk eller ändrades.

Protokollet skickas till kommunens byggmnadsnämd.

Efter varje besiktning ska funktionskontrollanten skriva ett protokoll som redovisar resultatet. Kontrollanten ska påpeka de fel och brister som finns. Protokollet ska undertecknas. Ett exemplar överlämnas till byggnadens ägare och ett exemplar skickas till byggnadsnämnden i den aktuell kommun.

OVK intyget anslås på väl synlig plats

Funktionskontrollanten utfärder ett intyg som visar att besiktningen har genomförts. Byggnadens ägare, till exempel bostadsrätten, ska sätta upp intyget på väl synlig plats i byggnaden.

Åtgärda fel och brister:

Byggnadens ägare ska se till att fel och brister som upptäcks vid OVK åtgärd rättas till.
Det är kommunens byggnadsnämnd som bevakar att byggnadens ägare ansvara för sina skyldigheter för OVK. 
Läs mer om:
OVK i Helsingborg
OVK i Lund
OVK i Malmö

OVK-besiktning

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *