OVK obligatorisk ventilationskontroll

 OVK besiktningen utförs av en certifierad funktionskontrollant och återkommer med jämna intervaller, undantaget en- och tvåfamiljshus, där det endast krävs en förstagångsbesiktning av ventilationssystemet. Besiktnings intervallerna varierar beroende på typ av system och byggnad, och olika typer av system kräver olika behörighet hos besiktningsmannen.

Få Erbjudande/Kampanjpris - NU!

När en ventilationsbesiktning genomförs kontrollerar besiktningsmannen att ventilationssystemet fungerar enligt de föreskrifter som gällde när systemet togs i bruk. Det kontrolleras också att systemet fortfarande har samma egenskaper – att det inte har byggts ut eller förändrats. Om systemet har byggts ut under åren är det föreskrifterna som gällde vid ombyggnadsåret som ska appliceras på systemet.

Det är byggnadens ägare, till exempel Bostadsrättsföreningen, som ska se till att OVK besiktningen utförs. Ägaren ska välja en sakkunnig funktionskontrollant, som är certifierad av ett ackrediterat certifieringsorgan. Det bör finnas ett protokoll för byggnaden, hos kommunens byggnadsnämnd.ovk

OVK besiktning och Energideklaration – kombinerad

Skandek AB kan även erbjuda kombinerad OVK besiktning och energideklaration inom Skåne Län till ett mycket förmånligt pris. Ventilationskontroll och energibesiktning sker på samma tid – allt för att minimera olägenheterna för de boende och för ägaren. Vi utlovar dessutom en snabb leverans av ventilations-protokoll och Boverkets energideklaration. Sedan 2008 har Skandek AB utförd mer än 8000 besiktningar och funktionskontroller i Skåne Län. Främst i Helsingborg, Landskrona, Lund, Malmö och Ängelholm men även i den underbara Skånska landsbygden som vi inte försummar. Titta gärna på vår bilddagbok.

Ring 070-712 76 60 eller fyll i vårt enkla offert formulär alternativt kontakta oss här för ytterligare information och prisuppgift på kombinerad ventilationsbesiktning och energideklaration.

ovk besiktningBesiktningsintervall för olika byggnader:
Daghem, skolor, vårdlokaler 3 år

Flerbostads hus, kontorsbyggnader FT-vent 6 år
Flerbostads hus, kontorsbyggnader F-vent 6 år
Flerbostads hus, kontorsbyggnader S-vent 6 år

FT = från och tilluftsventillation
F = frånluftsventillation
S = självdrag

OVK protokoll

Under besiktningens gång skall besiktningsmannen alltid föra ett protokoll där han går igenom alla punkter som skall göras, för att sedan redovisa resultatet av kontrollen. OVK protokollen skall sedan även göras i två exemplar, det ena exemplaret skall sändas till byggnadsnämnden i kommunen där besiktningen gjordes, varav det andra skall överlämnas till ägaren utav byggnaden.  Besiktningen resulterar till slut även i ett utfärdande av ett intyg gällande OVK kontrollen. Läs mera hos Boverket.

 

Funktionskontrollanterna i Sverige