OVK besiktning i Helsingborg

Skandek AB:s besiktningsmän står till tjänst med OVK besiktning i Helsingborg. Vår behörighet gällar för alla typer av byggnader och system. Våra erfarna experter kontrollera att systemet fungera, mäter luftflöden och ser till att ventilationssystemet uppfyllar de krav som råder. Vi är dessutom behjälpliga injustering och ventilationsrengöring.

OVK är en kortform av obligatorisk ventilationkontrol. Det är en lagstadgad besiktning och funktionskontroll, som skall utförd med jämna intervaller.  En smutsig och felaktig injusterad ventilationsanläggning förbrukar onödigt mycket energi. Enligt experterna kan detta leda till allergiska reaktioner, huvudverk och torra slemhinnor för de boende och anställda. Konsekvenserna av ett smutsigt och illa skött ventilationssystem kan vara allvarliga.

Få vårt bästa pris här!

OVK besiktning Helsingborg

Energideklaration i Helsingborg

Skandek AB:s certifierade energiexperter står till tjänst med energideklaration i Helsingborg. Vi är inget förmedlingsföretag och jobbar helt utan kostsamma mellanhänder. Vi har lång erfarenhet av innemiljö och energifrågor och kan därför hjälpa er att uppnå ett optimalt och trivsamt inneklimat.

Boverkets energideklaration är detsamma som energimärkning av byggnader. I korthet beskriver den hur effektivt ett hus är ur energisynpunkt. Energideklarationen redovisar hur byggnadens energianvändning kan minskas och driftskostnaderna sänkas. Ett bra värde på energiprestandan ger signaler om en välskött byggnad. Energideklarationen fungerar som en kvalitetsstämpel på fastigheten.

OVK besiktning & energideklaration – en smart kombination

Varför inte prova vår kombinerade energideklaration och OVK besiktning i Helsingborg? Våra duktiga besiktningsmän kan utföra energibesiktning och OVK ventilationskontroll samtidigt – till ett särdeles attraktivt pris. 
Skandek AB:s egna besiktningsmän hantera din energideklaration och ventilationsbesiktning från början till slut. Vår behörighet dessutom gäller för alla typer av byggnader, ventilationssystem, kyla och system.

Energideklaration i Helsingborg pris

Kostnaden för en energideklaration i Helsingborg är beroende av antalet byggnader och komplexitet. För en normalstor villafastighet tar vi 1 975 inkl. moms. Flerbostadshus och lokalfastigheter från 3 500:- exkl. moms. Vi lämnar offert med fastpris garanti. Med andra ord: inga övriga kostnader tillkommer. Läs mera om energideklaration

Uppdatering av giltig energideklaration

I samband med OVK besiktning i Helsingborg, ventilationskontroll och injustering av luftflöden, kan vi erbjuda att uppdatera en redan gällande energideklaration. Det vill säga att ni får en helt ny deklaration med 10 års giltighetstid. Läs mera om OVK besiktning

Boverkets energideklaration

I Boverkets databas Gripen kan man söka efter befintliga energideklarationer och kostnadsfritt få en kort sammanfattning med e-post. Byggnadsägare kan i själva verket beställa hela energideklarationen och få den skickad som pdf-fil. Tjänsten är dessutom helt kostnadsfri.

Skandek AB:s experter 

Skandek AB´s egna besiktningsmän tar hand om din energideklaration och OVK besiktning på bästa sätt. Vi är flexibla och hjälpsamma och har ett gott humör.
Vi erbjuder en trygg och säker nyckelhantering och är 
även behjälpliga med aviseringslapper och framtagning av energistatistik. Våra erfarna besiktningsmän har utförd kostnadseffektiva energibesiktningar och OVK besiktningar i mer än 15 000 fastigheter i Skåne Län. Vi är främst verksamma i Helsingborg men försummar inte den underbara Skånska landsbygden. 

energideklaration i Helsingborg

Skandek AB – varför anlita oss?

  • Vi garantera en trygg och säker nyckelhantering
  • Vi avhjälper mindre fel och brister i ventilationssystemet under besiktningens gång
  • Hjälp med framtagning av aviseringslappar, energistatistik & andra relevanta dokument
  • Rengöring ventilation och injustering av luftflöden
  • Energideklaration i Helsingborg. Vår behörighet gäller alla typer av byggnader
  • Kombinerad OVK ventilationskontroll och energibesiktning.
  • Konsultansvarsförsäkring hos Trygg Hansa som uppfyllar branschkraven ABK09
  • OVK besiktning i Helsingborg 
  • Skandek AB:s experter är specialister i att reda ut vad som orsakar en dålig inomhusmiljö samt de problemer som kan uppstå på grund av fukt & undermålig ventilation
  • Skandek AB har mänga nöjda kunder och förträffliga recensioner

Skandek AB

Vi har certifierade experter och ett kvalitetssystem enl. standard ISO/IEC 17020 (Swedac) och konsultansvarsförsäkring som uppfyller kraven på försäkring enligt ABK 96. Vi är medlemmer i FUNKIS funktionskontrollanterna i Sverige. I samband med det reviderade EU-direktivet om byggnaders energiprestanda har Skandek AB fungerad som remissinstans åt regeringen. Läs mera om Skandek AB i denna pressmeddelande. Våre duktiga experter har utförd energideklaration & OVK i mer än 15 000 byggnader i Skåne Län.