OVK-besiktning och energideklaration i Helsingborg

Vi hjälper byggnadsägare i Helsingborg och kringliggande kommuner i nordvästra skåne. Våra energiexperter står till tjänst med energibesiktning, ventilationskontroll, injustering och kanalrensning. Ni får offert med fast låg pris inom 24 timmar.

Skicka offert Kontakta oss

OVK-besiktning i Helsingborg

Skandek AB i Helsingborg

OVK-besiktning och energideklaration

Behöver du hjälp med OVK-besiktning och energideklaration i Helsingborg? Vi erbjuder obligatorisk ventilationskontroll och energibesiktning såväl som rengöring och injustering av ventilationssystem. Vära certiferade energiexperter och sakkunniga funktionskontrollanter har många års erfarenhet.

OVK-besiktning i Helsingborg – varför det?

Ett rent och vältrimmad ventilationssystem är synnerligen viktigt för inomhusmiljön och energianvändningen. För höga eller för låga luftflöden har en negativ inverkan på energanvändning och inomhusklimat. En smutsig och felaktig injusterad ventilationsanläggning förbrukar onödigt mycket energi
och kan framkalla allergiska reaktioner, huvudverk och irriterande slemhinnor. 

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) ska utföras regelbundet. Under besiktningens gång mäter vi tryck och luftflöden i ventilationssystemet och kontrollera att allt fungera som det är tänkt. Har du frågor om ventilationskontroll eller önskar att boka en OVK-besiktning i Helsingborg? Kontakta våra experter inom ventilation.

Energideklaration i Helsingborg – behövs det?

Avsikten med energideklarationen är att understödja en effektiv energianvändning och samtidigt säkerställa ett bra inomhusklimat i våra byggnader. Den beskriver hur effektivt ett hus är ur energisynpunkt. Ett bra värde på energiprestandan ger signaler om en välskött byggnad. Under besiktningens gång mäter vi bland annat area (m2), isoleringstjocklek (mm) och temperaturer (C). Vi samler in information som visar hur effektivt ditt värmsystem är. Har du frågor om energibesiktning eller önskar att boka en energideklaration i Helsingborg? Kontakta våra energiexperter.

Kombinerad energideklaration och OVK-besiktning

Varför inte prova vår kombinerade OVK-besiktning och energideklaration? Våra besiktningsmän är behöriga att utföra energibesiktning och OVK kontroll samtidigt – till ett särdeles attraktivt pris. 
Skandek AB:s egna besiktningsmän hantera din energideklaration och ventilationsbesiktning från början till slut. Vår behörighet gällar alla typer av byggnader, ventilationssystem, kyla och värmesystem. 

Läs mer om: OVK-besiktning
Lär om: energideklaration

Uppdatering av gällande energideklaration

I samband med OVK-besiktning, ventilationskontroll och injustering av luftflöden, kan vi erbjuda att uppdatera en redan gällande energideklaration. Ni får en helt ny deklaration med 10 års giltighetstid. 
I Boverkets databas kan man söka efter befintliga energideklarationer och kostnadsfritt få en kort sammanfattning med e-post. Byggnadsägare har möjlighet att beställa hela energideklarationen och få den skickad som pdf-fil. Tjänsten är kostnadsfri.

Skandek AB – varför anlita oss?

 • Vi garantera en trygg och säker nyckelhantering
 • Vi avhjälper mindre fel och brister i ventilationssystemet under besiktningens gång
 • Hjälp med framtagning av energistatistik & andra relevanta dokument
 • Framtagning av aviseringslappar
 • Rensning av kanalar och injustering av luftflöden
 • Energideklaration i Helsingborg. Vår behörighet gällar alla typer av byggnader
 • Certifierade energiexperter & sakkunniga funktionskontrollanter
 • Ventilationsbesiktning och energideklaration samtidigt.
 • Konsultansvarsförsäkring hos Trygg Hansa som uppfyllar branschkraven ABK09
 • Våra “oldtimers” är specialister i att reda ut vad som orsakar en dålig inomhusmiljö samt de problemer som kan uppstå på grund av fukt & undermålig ventilation
 • Skandek AB har mänga nöjda kunder och särdeles goda referenser

Energideklaration i Helsingborg

Swedac ackreditering energideklarationer

energideklaration i Helsingborg - Kiwa certifiering

OVK-besiktning i Helsingborg - vi är medlemmer i FUNKIS

Våra energiexperter har utfört energibesiktning och OVK-kontroll i mer än 10 000 byggnader i Helsingborg, Lund, Malmö och övriga Skåne Län.

Skandek AB