Energideklaration Bostadsrätt Pris

För de Bostadsrättsföreningar (Brf) och hyreslägenheter som energideklarerade sina byggnader för tio år sedan är det nu dags att göra en ny energideklaration. 
Skandek AB´s energiexperter har behörighet att utföra energideklaration i Bostadsrättsföreningar och komplexa byggnader. 

Vi har varit verksamma i Skåne sedan 2008. Våra duktiga Certifierade Energiexperter har energideklarerad mer än 10 000 byggnader. Främst i tätorterna Helsingborg, Landskrona, Lund, Ängelholm och Malmö men vi försummar inte den fantastiska skånska landsbygden. Vi har många nöjda kunder och mycket goda referenser. Titta gärna på energiexpertens bilddagbok.

Skicka kostnadsfri offert - NU!

Energideklaration Brf + OVK 

Skandek AB kan även erbjuda kombinerad Energideklaration Brf och Obligatorisk Ventilationskontroll (OVK) i bostadsrättsföreningen – snabbt och till lågpris. Energibesiktningen & OVK besiktningen sker vid samme tillfälle alltför att minska besväret för de boende. Ring oss direkt på: 070-712 76 60 el. 070-712 76 61 eller kontakta oss här.

Ny energideklaration i Bostadsrättsföreningar

Från och med 1 januari 2009 måste en bostadsrätt (Brf) som säljs ha en godkänd energideklaration. Vid försäljningstillfället får ej Bostadsrättsföreningens energideklaration vara äldre än 10 år. Besiktningen av bostadsrätten ska utföras av en Certifierad energiexpert.

Vi kan erbjuda energideklaration i din Bostadsrättsförening inom Skåne Län till ett lukrativt pris och med en skyndsam hantering. Vi kan dessutom erbjuda OVK ventilationskontroll – varför inte prova vår kombinerade OVK ventilationsbesiktning och energideklaration i din bostadsrätt till ett mycket fördelaktigt pris!

Den nya energideklaration Bostadsrättsförening är annorlunda än den gamla – 1 januari 2014 införde Boverket energiklassning av byggnader i deklarationerna. Det finns sju energiklasser, A-G som utgår från det krav på energianvändning som ställs på nya byggnader som uppförs idag. Energiklass C motsvarar det krav som skulle gälla för byggnaden om den skulle uppföras idag.

Boverkets energideklaration Brf

Boverkets energideklaration beskriver hur effektivt din Bostadsrättsförening är ur energisynpunkt. Du får information om hur mycket energi som bostadsrättsföreningen använder och vart den tar vägen. Avsikten med Boverkets energideklaration är att den ska fungera som ett kvalitetskvitto, vilket redovisar bostadsrättsföreningens energiprestanda. Energiklass A står för en byggnad med låg energianvändning och G för en byggnad med hög energianvändning. En Brf som har en energianvändning som motsvarar det villkor som ställs på ett nybyggt hus idag får klass C. De flesta äldre byggnader kommer att hamna i energiklasserna D, E, F eller G. Den vanligaste energiklassen för äldre byggnader förväntas bli klass E.
En energideklaration skall innehålla uppgifter om:

 • den mängd energi som behövas för den aktuella byggnadens drift.
 • byggnadens energiklass (A-G)
 • att obligatorisk ventilationskontroll har utförts i byggnaden (inte obligatorisk för villafastigheter)
 • om radonmätning har utförts (radonmätning är inte obligatorisk)
 • ett statistisk referensvärde så att man kan jämföra och bedöma byggnadens energiprestanda.
 • förslag till kostnadseffektiva energieffektiviseringsåtgärder.

energideklaration bostadsrättsförening, energideklaration brf, energideklaration bostadsrätt

Följande byggnader är undantagna skyldigheten att energideklarera

 • Bostadshus som används eller är avsedda för användning mindre än fyra månader per år eller under en begränsad del av året om energianvändningen beräknas vara mindre än 25% av en helårsanvändning
 • Byggnader som är byggnadsminnen eller är särskilt värdefulla (enl. PBL 3:12) om åtgärdsförslag inte kan lämnas
 • Hemliga byggnader
 • Industrianläggningar och verkstäder där den huvudsakliga verksamheten är tillverkning eller en verkstad
 • Tillfälliga byggnader som ska användas i högst två år
 • Ekonomibyggnader inom skogs- och jordbruksnäring
 • Fristående byggnader mindre än 50 kvm
 • Byggnader som i huvudsak används till andakt eller religiös verksamhet

Hus med nyttjanderätt där:

 • Upplåtelsen är tillfällig eller en liten del av byggnaden
 • Sker mellan företag i samma koncern
 • Sker genom arrende och byggnaden inte används som bostad åt arren­datorn

En och tvåbostadshus med nyttjanderätt om upplåtelsen sker:

 • På grund av ägarens arbete eller studier på annan ort, utlandsvistelse, sjukdom med mera
 • Genom testamente till närstående eller dylikt

Vid försäljning av byggnad:

 • Mellan företag inom samma koncer
 • Expropriation eller inlösen
 • Konkursbo eller exekutivt förfarande
 • Närstående eller dylikt.

energideklaration bostadsrätt


Energideklaration för bostadsrätt är avdragsgill

Utgift för energideklaration bostadsrättsförening är avdragsgill, vanligtvis som en löpande driftskostnad för bostadsrättsföreningen eller näringsverksamheten. Vid uthyrning kan utgiften för energideklaration dras av som en driftskostnad i inkomstslaget näringsverksamhet om uthyrningen medför att byggnaden tillhör en näringsfastighet. Utebliven energideklaration kan bli kostsam. De som struntar i att ta fram energideklaration för sin bostadsrätt riskerar vitesföreläggande. Samma sak händer om man håller energideklarationen hemlig och inte visar resultatet. Sveriges kommuner och landsting, har rekommenderat kommunerna att bestraffa de senfärdiga med ett vitesbelopp som ligger något högre än vad det kostar att genomföra en energideklaration. För en liten bostadsrättsförening kan det betyda böter på cirka 30.000 kronor och för en villaägare mellan 3 500 – 7 000 kronor.

Skandek AB – om oss

Skandek AB grundades 2008 av Jonas Helfrid och Claus Holten. Vi är hemmahörande på Råå som är beläget i Skåne Län mellan Helsingborg och Landskrona. Företagets första namn var Skånsk Energideklarering vilket senare ändrades till Skandek AB. Vi är båda högskola utbildade energiingenjörer. Jonas är Certifierad energiexpert (N) och sakkunnig funktionskontrollant (ovk besiktningar). Claus är Certifierad Energiexpert (K) med behörighet för energideklaration i komplexa byggnader med kyla. Vi är verksamma i Ängelholm, Helsingborg, Landskrona, Lund och Malmö men även mycket aktiva utanför tätorten – i hela det magisk vackra Skåne Län.

obligatorisk ventilationskontroll