Energideklaration Bostadsrätt Brf

För de Bostadsrättsföreningar (Brf) som energideklarerade sina byggnader för tio år sedan är det nu dags att göra en ny energideklaration. 
Våra duktiga energiexperter har behörighet att utföra energideklaration i Bostadsrättsföreningar och komplexa byggnader. 

Skicka Erbjudande - NU!

Energideklaration Bostadsrätt och OVK besiktning – kombinerad

Vi kan även erbjuda kombinerad Energideklaration och Obligatorisk Ventilationskontroll (OVK) i din bostadsrätt – snabbt och till lågpris. Energibesiktningen & OVK kontrollen sker vid samma tillfälle allt för att minska besväret för de boende. Ring oss direkt på: 070-712 76 60 el. 070-712 76 61 eller kontakta oss här.

 

Vi är certiferade energiexperter (K)

Vi är medlemmer i FUNKIS - funktionskontrollanterna i Sverige

Vi är Ackrediterade av SWEDAC

 

 

 

 

 Boverkets energideklaration 

Boverkets energideklaration beskriver hur effektivt din Bostadsrättsförening är ur energisynpunkt. Du får information om hur mycket energi som bostadsrättsföreningen använder och vart den tar vägen. Avsikten med Boverkets energideklaration är att den ska fungera som ett kvalitetskvitto, vilket redovisar bostadsrättsföreningens energiprestanda. Energiklass A står för en byggnad med låg energianvändning och G för en byggnad med hög energianvändning. En Brf som har en energianvändning som motsvarar det villkor som ställs på ett nybyggt hus idag får klass C. De flesta äldre byggnader kommer att hamna i energiklasserna D, E, F eller G. Den vanligaste energiklassen för äldre byggnader förväntas bli klass E.
En energideklaration skall innehålla uppgifter om:

 • den mängd energi som behövs för den aktuella byggnadens drift.
 • byggnadens energiklass (A-G)
 • att obligatorisk ventilationskontroll har utförts i byggnaden (inte obligatorisk för villafastigheter)
 • om radonmätning har utförts (radonmätning är inte obligatorisk)
 • ett statistisk referensvärde så att man kan jämföra och bedöma byggnadens energiprestanda.
 • förslag till kostnadseffektiva energieffektiviseringsåtgärder.

energideklaration bostadsrättsförening, energideklaration brf, energideklaration bostadsrätt

Följande byggnader är undantagna skyldigheten att energideklarera

 • Bostadshus som används eller är avsedda för användning mindre än fyra månader per år eller under en begränsad del av året om energianvändningen beräknas vara mindre än 25% av en helårsanvändning
 • Byggnader som är byggnadsminnen eller är särskilt värdefulla (enl. PBL 3:12) om åtgärdsförslag inte kan lämnas
 • Hemliga byggnader
 • Industrianläggningar och verkstäder där den huvudsakliga verksamheten är tillverkning eller en verkstad
 • Tillfälliga byggnader som ska användas i högst två år
 • Ekonomibyggnader inom skogs- och jordbruksnäring
 • Fristående byggnader mindre än 50 kvm
 • Byggnader som i huvudsak används till andakt eller religiös verksamhet

Hus med nyttjanderätt där:

 • Upplåtelsen är tillfällig eller en liten del av byggnaden
 • Sker mellan företag i samma koncern
 • Sker genom arrende och byggnaden inte används som bostad åt arren­datorn

En och tvåbostadshus med nyttjanderätt om upplåtelsen sker:

 • På grund av ägarens arbete eller studier på annan ort, utlandsvistelse, sjukdom med mera
 • Genom testamente till närstående eller dylikt

Vid försäljning av byggnad:

 • Mellan företag inom samma koncer
 • Expropriation eller inlösen
 • Konkursbo eller exekutivt förfarande
 • Närstående eller dylikt.

energideklaration bostadsrätt


Energideklaration för BRF bostadsrättsföreningen är avdragsgill

Utgift för energideklarationi BRF bostadsrättsförening är avdragsgill, vanligtvis som en löpande driftskostnad för bostadsrättsföreningen eller näringsverksamheten. Vid uthyrning kan utgiften för energideklaration dras av som en driftskostnad i inkomstslaget näringsverksamhet om uthyrningen medför att byggnaden tillhör en näringsfastighet. Utebliven energideklaration kan bli kostsam. De som struntar i att ta fram energideklaration för sin bostadsrätt riskerar vitesföreläggande. Samma sak händer om man håller energideklarationen hemlig och inte visar resultatet. Sveriges kommuner och landsting, har rekommenderat kommunerna att bestraffa de senfärdiga med ett vitesbelopp som ligger något högre än vad det kostar att genomföra en energideklaration. För en liten BRF bostadsrättsförening kan det betyda böter på cirka 30.000 kronor och för en villaägare mellan 3 500 – 7 000 kronor.

Skandek AB – om oss

Skandek AB grundades 2008 av Jonas Helfrid och Claus Holten. Vi är hemmahörande på Råå som är beläget i Skåne Län mellan Helsingborg och Landskrona. Företagets första namn var Skånsk Energideklarering vilket senare ändrades till Skandek AB. Vi är båda högskole utbildade energiingenjörer. Jonas är Certifierad energiexpert (N) och sakkunnig funktionskontrollant (ovk besiktningar). Claus är Certifierad Energiexpert (K) med behörighet för energideklaration i komplexa byggnader med kyla. Vi är verksamma i Ängelholm, Helsingborg, Landskrona, Lund och Malmö men även mycket aktiva utanför tätorten – i hela det magisk vackra Skåne Län.

obligatorisk ventilationskontroll