Injustering ventilation

Korrekt utförd injustering av ventilationssystemet är ytterst viktigt, sett ur ett rent ekonomiskt och miljömässigt perspektiv. En felaktigt injusterad ventilationsanläggning förbrukar onödigt mycket energi. Dessutom ökar risken för ett dåligt inomhusklimat med fukt- och eventuella radonproblem. Vid installation eller ombyggnad av ventilationssystemet bör alltid en injustering av luftflöden genomföras.
I samband med injustering ventilation kan vi erbjuda att uppdatera en redan gällande energideklaration. Ni får en helt ny energideklaration med 10 års giltighetstid.

Skicka erbjudande - NU!

Injustering ventilation – värmepump

I system med frånluftsvärmepumpar är det av stor vikt att systemet är korrekt injusterat. Om förångaren inte får ett tillräckligt stort luftflöde är risken stor att värmepumpen fungerar som en ren elpanna, med onödigt höga uppvärmnings-kostnader som följd.
Om luftflödena däremot är högre än de avsedda är risken ofta stor att huset upplevs som dragigt. Ett vanligt sätt att kompensera detta på är att höja innetemperaturen. En grads temperaturökning motsvarar ca 5 % i ökad energianvändning. Så en förhöjd temperatur kan ju utgöra en ansenlig extrautgift för hushållet, sett på årsbasis.

Injustering ventilation och rengöring av ventilationssystem

Smutsiga kanaler, don och fläktar har en negativ inverkan på ventilationssystemet. Mindre luft kan passerar i systemet och ventilationsfläktarna får arbeta hårdare. Efterräkningen är ett sämre inomhusklimat, högre energiförbrukning och en reducerad teknisk livslängd. En ventilationsrengöring är viktigt för att få ett funktionsdugligt och driftsäkert ventilationssystem. Rensning av smutsiga ventilations kanaler ger store fördelar. Luftflöden bliver bättre och luften bliver renare. 
Med andra ord: ett rent och välskött ventilationssystem är guld värt.

Skandek AB – din expert i injustering och ventilationskontroll 

Skandek AB har lång erfarenhet av innemiljö och energifrågor och kan därför hjälpa Er att uppnå ett optimalt och trivsamt inneklimat. Vi kan även erbjuda OVK besiktning (obligatorisk ventilationskontroll), rengöring av ventilationssystem och energideklaration. Varför inte prova vår kombinerade OVK ventilationskontroll och energideklaration – till ett mycket förmånligt pris. Vi är certifierade energiexperter och medlemmar i FUNKIS – Funktionskontrollanterna i Sverige. Skandek AB är ackrediterad 2008.