Injustering ventilation – varför?

Korrrekt utförd injustering av ventilationssystemet är mycket viktig, sett ur ett rent ekonomiskt- och miljömässigt perspektiv. En felaktigt injusterad ventilationsanläggning förbrukar onödigt mycket energi. Dessutom ökar risken för ett dåligt inomhusklimat med fukt- och eventuella radonproblem. Vid installation eller ombyggnad av ventilationssystemet bör alltid en injustering av luftflöden genomföras.
I samband med injustering av luftflöden kan vi erbjuda att uppdatera en redan gällande energideklaration – till ett mycket bra pris! Ni får en helt ny energideklaration med 10 års giltighetstid. Ring oss: 070-712 76 60

Skicka erbjudande - NU!
obligstorisk ventilationskontroll

I system med frånluftsvärmepumpar är det av stor vikt att systemet är korrekt injusterat. Om förångaren inte får ett tillräckligt stort luftflöde över sig är risken stor att värmepumpen fungerar som en ren elpanna, med onödigt höga uppvärmnings-kostnader som följd.
Om luftflödena däremot är högre än de avsedda är risken ofta stor att huset upplevs som dragigt. Ett vanligt sätt att kompensera detta på är att höja innetemperaturen. En grads temperaturökning motsvarar ca 5 % i ökad energianvändning. Så en förhöjd temperatur kan ju utgöra en ansenlig extrautgift för hushållet, sett på årsbasis.

Skandek AB har lång erfarenhet av innemiljö och energifrågor och kan därför hjälpa Er att uppnå ett optimalt och trivsamt inneklimat. Vi kan även erbjuda OVK (obligtorisk ventilationskontroll) och energideklaration eller varför inte kombinerad ventilationskontroll och energideklaration – till ett mycket föremånligt pris.
Vi är certifierade energiexperter och medlemmar i FUNKIS – Funktionskontrollanterna i Sverige. Skandek AB är ackrediterad 2008.

injustering ventilation


funktionskontrollanterna i Sverige