OVK-besiktning 

OVK besiktning utförs av våra certifierade funktionskontrollanter. Kontrollen skall utföras med jämna intervaller, undantaget en- och tvåfamiljshus, där det endast krävs en förstagångsbesiktning av ventilationssystemet i samband med driftsättningen. OVK kontroll intervallerna varierar beroende på typ av system och byggnad, och olika typer av system kräver olika behörighet hos besiktningsmannen.

OVK-besiktning i Helsingborg
OVK-besiktning i Lund
OVK-besiktning i Malmö

Våra besiktningsmän kontrollera att ventilationssystemet fungerar enligt de föreskrifter som gällde när systemet togs i bruk. Först och främst kontrollera vi att att systemet har samma egenskaper som byggnadsåret – att det inte har byggts ut eller förändrats. Om systemet har byggts ut under årens gång är det föreskrifterna som gällde vid ombyggnadsåret som ska appliceras på systemet.

Det är byggnadens ägare, till exempel Bostadsrättsföreningen, som ska se till att OVK besiktningen utförs. Ägaren ska välja en sakkunnig funktionskontrollant, som är certifierad av ett ackrediterat certifieringsorgan. Det bör finnas ett protokoll för byggnaden, hos kommunens byggnadsnämnd.

OVK kontroll och Energideklaration?

Vi kan även erbjuda kombinerad OVK besiktning och energideklaration i bostadsrättsföreningar, hyresfastigheter och lokalfastigheter – till ett mycket förmånligt pris. Våra duktiga certifierade experter har behörighet att utföra OVK besiktning och energideklaration samtidigt.  Ventilationskontrollen och energibesiktningen sker på en och samma gång – allt för att minimera olägenheterna för de boende och för ägaren. Vi utlovar dessutom en snabb leverans av ventilations-protokoll och Boverkets energideklaration.
Ring 070-712 76 60 eller fyll i vårt enkla offert formulär alternativt  kontakta oss här för ytterligare information och prisuppgift på kombinerad ventilationsbesiktning och energideklaration i Skåne Län.

ovk besiktning
OVK-besiktning som är godkänd

Besiktningsintervall för olika byggnader:
Daghem, skolor, vårdlokaler 3 å

Flerbostads hus, kontorsbyggnader FT-vent 6 år
Flerbostads hus, kontorsbyggnader F-vent 6 år
Flerbostads hus, kontorsbyggnader S-vent 6 år

FT = från och tilluftsventillation
F = frånluftsventillation
S = självdrag

OVK besiktning
 – protokoll

Våra besiktningsmän för alltid ett protokoll där han går igenom alla punkter som skall göras, för att sedan redovisa resultatet av kontrollen. OVK protokollen skall sedan även göras i två exemplar. Det ena exemplaret skall sändas till byggnadsnämnden i kommunen där besiktningen gjordes, varav det andra skall överlämnas till ägaren utav byggnaden.  OVK besiktningen resulterar till slut även i ett utfärdande av ett intyg gällande OVK kontrollen. Läs mera hos Boverket.

Skandek AB

Skandek AB etablerades 2008 av Jonas Helfrid och Claus Holten. Vi är mantalsskrivna på Råå som ligger i Skåne Län strax söder om Helsingborg. Företagets första namn var Skånsk Energideklarering vilket senare ändrades till Skandek AB. Vi är båda högskola utbildade energiingenjörer. Jonas är Certifierad energiexpert (N) och sakkunnig funktionskontrollant (ovk besiktningar). Claus är Certifierad Energiexpert (K) med behörighet för energideklaration i byggnader med kyla. Vi är verksamma i Ängelholm, Helsingborg, Landskrona, Lund och Malmö men även mycket aktiva utanför tätorten – i hela det vackra Skåne Län. Vi har sedan 2008 utförd mer än 10 000 besiktningar och ovk besiktningar i Skåne Län. Titta gärna på vår bilddagbok.

Funktionskontrollanterna i Sverige