Energideklaration och OVK-besiktning  

Behöver du hjälp med energideklaration och OVK-besiktning? Vi erbjuder obligatorisk ventilationskontroll och energibesiktning såväl som rengöring och injustering av ventilation. I samband med ventilationskontroll kan vi erbjuda att uppdatera en redan gällande energideklarationen. Skandek AB:s energiexperter och funktionskontrollanter har många års erfarenhet och prima referencer.

kontakta oss SKICKA OFFERT

Energideklaration – vad är det?

Boverkets energideklaration är detsamma som energimärkning av byggnader. Den beskriver hur effektivt ett hus är ur energisynpunkt. Energideklarationen redovisar hur byggnadens energianvändning kan minskas och driftskostnaderna sänkas. Ett bra värde på energiprestandan ger signaler om en välskött byggnad. Den kommer att fungera som ett kvalitetsstämpel på fastigheten.

Varför behövs en energideklaration?

Mer än en tredjedel av all den energi vi förbrukar i Sverige går till bostäder och lokalfastigheter. Detta leder till höga utsläpp av växthusgaser till atmosfären. För att minska energianvändningen och reducera utsläppen av koldioxid är det numera lagkrav att byggnader ska ha en giltig enenergideklaration.

OVK-besiktning – är det ett krav?

Obligatorisk ventilationskontroll, vanligen benämd OVK, är en lagstadgad besiktning av ventilationssystemet, som skall göras med jämna intervaller.  Syftet med funktionskontrollen är att visa att ventilationen uppfyllar de krav som gälde när huset uppfördes. 

Ventilationskontroll – varför?

Ett väl fungerande ventilationssystem är en viktig förutsättning för effektiv energianvändning i våra hus och hem.
För höga eller för låga luftflöden påverkar energiförbrukningen negativt. God ventilation kan inte förhindra allergi eller astma men det kan helt klart förbättra förutsättningarna att förbli frisk. Enligt experterne minimeras risken för dåligt inomhusklimat, ventilationsljud, fukt- och eventuella radonproblem.

Energideklaration och OVK-besiktning samtidigt

Att anordna energideklaration och OVK-besiktning samtidigt är tidsbesparande och kostnadseffektivt. Vi kan därför utlova denna tjänst till ett speciellt fördelaktigt pris. Skandek AB är på samma sätt behjälplig med kanalrensning, rengöring och injustering av ventilationssystem.

Prisvärd uppdatering av gällande energideklaration

I samband med OVK-besiktning, ventilationskontroll, injustering och rensning av ventilationssystem erbjuder vi att uppgradera en redan gällande energideklaration. Ni får en helt ny uppdaterad deklaration med 10 års giltighetstid till ett särskild attraktivt pris!
Boverket tillhandahåller en databas över registrerade energideklarationer. Databasen är delvis publik. Vem som helst söka efter en energideklartion och få en kort sammanfattning. Byggnadsägare kan beställa och få en befindlig energideklaration skickad med e-post.

energideklaration skala

OVK besiktningsman från Skandek AB

Skandek AB – varför anlita oss?

 • Skandek AB:s besiktningsmän är pålitliga, hjälpsamma och flexibla
 • Vi är certifierade energiexperter med den högsta certifieringsbehörigheten K.
 • Våra anställda är sakkunniga funktionskontrollanter inom ventilation
 • Skandek AB är ackrediterat och har ett kvalitets- och miljöledningssystem ISO 9001
 • Vi har konsultansvarsförsäkring hos Trygg Hansa enligt ABK96
 • Vi tillhandahåller obligatorisk ventilationskontroll och energideklaration för alla typer av fastigheter och system.
 • Våra dedikerade experter är behöriga att utföra ventilationskontroll och energibesiktning samtidigt.
 • Vi erbjuder synkronbesiktning med en oslagbar prissättning
 • Vi garantera en trygg och säker hantering av nycklar
 • Skandek AB har många nöjda kunder och prima referenser
 • Uppdatering av gällande energideklaration. Ni får en helt ny deklaration med 10 års giltighetstid.
 • Injustering ventilation och rengöring av ventilationssystem

Skandek AB

Företaget grundades 2008 i Helsingborg av Jonas Helmfrid, certifierad energiexpert Boverket (N), sakkunnig funktionskontrollant och Claus Holten, certifierad energiexpert Boverket (K). Med korta beslutsvägar och en minimal administration lägger vi all fokus på kunden. Från den inledande kontakten till det slutförda uppdraget borgar Skandek AB för en service utöver det vanliga. Vi är experter inom energi och ventilation och har många års erfarenhet. Skandek AB har ackrediterats av Swedac 2008. För oss är ackrediteringen ett sätt att visa att vi håller en hög kvalitet och har stor kompetens.

Energiexpertens favoritter

Energiexperterna från Skandek AB är jämt i farten. Vi har hela Skåne som vårt upptagningsområde och vill gärna dela med oss av de fina byggnader och det underbara landskapet som vi dagligen färdas i.

Energideklaration i Helsingborg: Kulla Gunnarstorp

Energideklaration Kulla Gunnarstorp byggår 1572

Kulla Gunnarstorp (1572, Gundestrup el. Gunderstorp i Kullen) uppfört för Jörgen Ottosen Brahe på en äldre borgholm som ursprungligen nåddes via en vindbrygga. Den gamla huvudbyggnaden är ett tvåvånings hus i massiv tegelsten med två sidoflyglar sin skånska resa i 1749 besökte Carl von Linné Kulla Gunnarstorp. Han beskriver byggnaden såhär: “Mangården (bostadshuset) var byggd på alla sidor med grundmurade stenhus, hwilket på alla sidor instängdes på en välmurad graf (vallgrav)” Huvudbyggnaden har ett äldre vattenburet värmesystem med stora tunga radiatorer i gjutjärn. Byggnaden och flertalet andra omkringliggande byggnader, är via ett kulvertsystem kopplat till en gemensam värmecentral. Hjärtat i värmecentralen är en imponerande panna som kan eldas med olika CO2- neutrala energislag så som pellets, ved och flis. Miljömässigt såväl som kostnadsmässigt är detta ett oslagbart värmesystem.

 

 

Energideklaration inom Krapperup Gods i Höganäs.

 

Krapperup gods i Höganäs kommun

Vi har fått i uppdrag att energideklarera ett 50:tal småhus inom Krapperup gods som ägs av den Gyllenstiernska Krapperup stiftelsen. Vi är ofta i Höganäs kommun där vi utför prisvärda energideklarationer på alla typer av byggnader allt ifrån villafastigheter till flerbostadshus och specialfastigheter. Våra duktiga certifierade experter har behörighet att utföra OVK kontroll och energibesiktning samtidigt eller som separata tjänster – till ett oerhörd förmånligt pris!

 

 

 

 

 

 

Energibesiktning Gersnäs Slott

 

Gärsnäs Slot

Gärsnäs finns omtalat som gård i källor från 1300-talet. Det officiella byggåret från Lantmäteriet är 1509. Huvudgården var under medeltiden omgiven av breda vallgravar. Gärsnäs är ett komplex av delvis senmedeltida byggnader och torn, men dess utseende är idag huvudsakligen präglat av en medeltidsromantisk ombyggnad från 1873. Slottet har en Boyta på ca 740 m2. Värmesystemet består av två pelletspannor på totalt 50 kW med en äldre oljepanna som spetsvärme och “backup”.

 

 

 

 

Energideklaration undantag

 

 

Energideklaration i Lund

Här behövs ingen energideklaration. Undantag medges när bostadshus som används eller är avsedda för användning:
a) mindre än fyra månader per år, eller
b) under en begränsad del av året om energianvändningen beräknas vara mindre än 25 procent av en helårsanvändning. 

Kallad arkitektens tröst, eftersom den döljer eventuella skavanker snabbt! Det gamla danska ortnamnet för Vallkärra var Vallekœr (före 1658).  Läs mera om: energideklaration i Lund och OVK-besiktning i Lund.

 

 

 

Energideklaration i Malmö

Brf Kirseberg är en särdeles välskött bostadsrättsförening med 58 lägenheter. Nybyggnadsåret är 1950. Föreningen ligger på framkant och visar stor intresse för energioptimering och energieffektivisering. Man har investeret i gemensamhetsabonnemang och 120 m2 solceller och fjärrvärme kulverter är utbytt.

I föreningens fina trädgård finns denna stora gamla Rönn (Sorbus Aucuparia). I Danmark används Rönnbärträdets frukter i produktionen av Gammel Dansk Bitterdram.
Läs mera om: energideklaration i Malmö och OVK-besiktning i Malmö.

I ett gemensamhetsabonnemang samlas hela byggnadens elanvändning i en anslutningspunkt till elnätet. Genom att dimensionera en solcellanläggning efter behovet kan en fastighetsägare dra nytta av stordriftsfördelar vid installation desutom minskar risken för överproduktion av solel. I en bostadsrättsförening med gemensamhetsabonnemang kommer den el som produceras att användas både till “hushållsel” för de boende samt till “fastighetsel” i gemensamma utrymmen och för apparater (pumpar, fläktar) kopplade till fastighetselen.

Våra energiexperter har utfört energibesiktning & OVK-kontroll i mer än 10 000 byggnader i Helsingborg, Lund, Malmö & övriga Skåne Län. 

Skandek AB