Energideklaration och OVK-besiktning

Har du fått påminnelse från Boverket eller stadsbyggnadskontoret?  Är det dags att fornya energideklarationen eller den obligatoriske ventilationskontrollen?  
Vi är experter inom energi och ventilation och har många års erfarenhet. Vi hjälper dig!

kontakta oss SKICKA OFFERT

Energideklaration – vad är det?

Energideklarationen är detsamma som energiklassning av byggnader. Boverkets energideklaration beskriver hur effektivt ett hus är ur energisynpunkt. Den talar  om för dig hur byggnadens energianvändning kan minskas och driftskostnaderna sänkas. Ett bra värde på energiprestandan ger signaler om en välskött fastighet och kommer att fungera som ett kvalitetsstämpel på fastigheten.

OVK besiktning – behövs det verkligen?

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) är lagstadgad och skall göras med jämna intervaller. Syftet med kontrollen är att visa att ventilationen uppfyllar de krav som gälde när huset uppfördes. 
Ett väl fungerande ventilationssystem är en viktig förutsättning för effektiv energianvändning i byggnader.
Det minskar också risken för dåligt inomhusklimat, ventilationsljud, fukt- och eventuella radonproblem. För höga eller för låga luftflöden påverkar energianvändningen och inomhusmiljön negativt.

Energideklaration och OVK samtidigt – varför det?

Våra duktiga certifierade experter har behörighet att utföra OVK-besiktning & energideklaration samtidigt, till ett mycket förmånligt pris. Energibesiktningen och ventilationskontrollen sker på en och samma gång. Vi kan även erbjuda kanalrensning, rengöring och injustering av ventilationssystem, något som är kostnadseffektivt att göra i samband med den obligatoriska ventilationskontrollen och mycket uppskattat bland våra kunder. 
Läs mer om: OVK-besiktning, energideklaration Brf

Uppdatering av gällande energideklaration

I samband med OVK besiktning, ventilationskontroll, injustering och rensning av ventilationssystem kan vi erbjuda att uppgradera en redan gällande energideklaration. Ni får en helt ny uppdaterad deklaration med 10 års giltighetstid.

Boverket tillhandahåller en databas över registrerade energideklarationer. Databasen är delvis publik. Här kan vem som helst söka efter en energideklartion och få en kort sammanfattning. Byggnadsägare har möjlighet att beställa och få en befindlig energideklaration skickad med e-post.

energideklaration skala

Varför anlita oss?

 • Skandek AB har besiktningsmän som är pålitliga, hjälpsamma och flexibla 
 • Vi är certifierade energiexperter med den högsta certifieringsbehörigheten K. 
 • Våra anställda är sakkunniga funktionskontrollanter inom ventilation
 • Skandek AB är ackrediterat och har ett kvalitets- och miljöledningssystem ISO 9001
 • Vi har konsultansvarsförsäkring hos Trygg Hansa enligt ABK96
 • Vi tillhandahåller obligatorisk ventilationskontroll (OVK) och energideklaration för alla typer av fastigheter och system.
 • Våra dedikerade experter är behöriga att utföra ventilationskontroll och energibesiktning samtidigt.
 • Vi erbjuder synkronbesiktning (OVK+energideklaration) med en oslagbar prissättning
 • Vi garantera en trygg och säker hantering av nycklar
 • Skandek AB har många nöjda kunder och prima referenser
 • Vi är skånes trevligaste besiktningsmän
 • Uppdatering en redan gällande energideklaration så att ni får en helt ny deklaration med 10 års giltighetstid.
OVK-besiktning

OVK-besiktningsman från Skandek AB

Skandek AB – vi är experter inom energi och ventilation

Företaget grundades 2008 i Helsingborg av Jonas Helmfrid, certifierad energiexpert Boverket (N), sakkunnig funktionskontrollant och Claus Holten, certifierad energiexpert Boverket (K). Med korta beslutsvägar och en minimal administration kan vi lägga all fokus på kunden och samtidigt erbjuda våra tjänster till ett lågt och lukrativt pris. Skandek AB har ackrediterats av Swedac 2008. För oss är ackrediteringen ett sätt att visa att vi håller en hög kvalitet och har stor kompetens. 

Energiexpertens favoritter

Energiexperterna från Skandek AB är jämt i farten. Vi har hela Skåne som vårt upptagningsområde och vill gärna dela med oss av de fina byggnader och det underbara landskapet som vi dagligen färdas i. 

Energideklaration i Helsingborg: Kulla Gunnarstorp

 

Energideklaration Kulla Gunnarstorp

Kulla Gunnarstorp (1572, Gundestrup el. Gunderstorp i Kullen) uppfört för Jörgen Ottosen Brahe på en äldre borgholm som ursprungligen nåddes via en vindbrygga. Den gamla huvudbyggnaden är ett tvåvånings hus i massiv tegelsten med två sidoflyglar sin skånska resa i 1749 besökte Carl von Linné Kulla Gunnarstorp. Han beskriver byggnaden såhär: “Mangården (bostadshuset) var byggd på alla sidor med grundmurade stenhus, hwilket på alla sidor instängdes på en välmurad graf (vallgrav)” Huvudbyggnaden har ett äldre vattenburet värmesystem med stora tunga radiatorer i gjutjärn. Byggnaden och flertalet andra omkringliggande byggnader, är via ett kulvertsystem kopplat till en gemensam värmecentral. Hjärtat i värmecentralen är en imponerande panna som kan eldas med olika CO2- neutrala energislag så som pellets, ved och flis. Miljömässigt såväl som kostnadsmässigt är detta ett oslagbart värmesystem.

 

Energideklaration Brf Kompassen i HelsingborgEnergideklaration Brf Kompassen

Bostadsrättsföreningen Kompassen, Langettehuset kallat, är en mycket välskött förening belägen på Drottninggatan strax norr om centrala Helsingborg, ett stenkast från Öresund. Energideklarationen visar att fastigheten har en låg energiprestanda och ett mycket bra referensvärde. Den 160 meter långa fasaden, med de arkitektonisk stilfulla, välvda balkongerna, är en fröjd för ögat. Langettehuset är en byggnad med mycket karaktär. Föreningen drivs av en engagerad styrelse och man har under senare år investerat stora belopp i förbättringar och förebyggande underhåll. I fastigheten finns totalt 95 lägenheter fördelade på fem plan. Alltifrån ettor på 40 m2 till femmor på 147 m2 förekommer. Energideklaration i Helsingborg

Energideklaration inom Krapperup Gods i Höganäs.

 

 

Krapperup gods i Höganäs kommun

Vi har fått i uppdrag att energideklarera ett 50:tal småhus inom Krapperup gods som ägs av den Gyllenstiernska Krapperup stiftelsen. Vi är ofta i Höganäs kommun där vi utför prisvärda energideklarationer på alla typer av byggnader allt ifrån villafastigheter till flerbostadshus och specialfastigheter. Våra duktiga certifierade experter har behörighet att utföra OVK kontroll & energibesiktning samtidigt eller som separata tjänster – till ett oerhörd förmånligt pris!

 

Gamla telefoncentralen på Ven

 

 

 

 

 

Telefoncentralen på Ven

Energideklaration av ett äldre pittoreskt hus på Ven som tidigare var öns telefoncentral. Detta är vår första energimärkning på Tycko Brahes ö i mitten av Öresund. Ven har ca 340 åretrunt fastboende invånare. Elaka tungor påstår att när venbor skall till Landskrona så blir de nervösa och längtar hem redan på överfarten till fastlandet. Om du vill köpa hus på Ven kan det vara bra att veta följande: Kyrkobacken är dyrast (kvällssolen och utsikten till Danmark) därnäst följer Bäckviken med morgonsolen och sist “bakgården” Norreborg som en Venbo uttryckte det. Som energiexpert har jag svårt att begripa att man inte har uppfört ett eller flera andelsvindkraftverk och på så sätt blivit energimässigt oberoende. Titta på Samsö i Danmark som är 100 % självförsörjande och nettoexporterar energi.

 

Energibesiktning Gersnäs Slott

 

Gärsnäs Slot

Gärsnäs finns omtalat som gård i källor från 1300-talet. Det officiella byggåret från Lantmäteriet är 1509. Huvudgården var under medeltiden omgiven av breda vallgravar. Gärsnäs är ett komplex av delvis senmedeltida byggnader och torn, men dess utseende är idag huvudsakligen präglat av en medeltidsromantisk ombyggnad från 1873. Slottet har en Boyta på ca 740 m2. Värmesystemet består av två pelletspannor på totalt 50 kW med en äldre oljepanna som spetsvärme och “backup”.

 

 

 

Enstegsisolering Mariastaden

 

 

Enstegsisolering Mariastaden, Helsingborg

Energideklaration av radhus i Mariastaden i Helsingborg. Många hus i Mariastaden är konstruerade med enstegstätade,odränerade träregelväggar. Systemet utvecklades i Tyskland i samband med energikrisen på 1970-talet. I Sverige började man använda det på träregelväggar och nybyggnationer på 1980-talet. Efterföljande har problem med fuktskador upptäckts i många nybyggda hus.

 

 

 

Eternithus i Hässleholm

 

 

Eternithus i Hässleholm

Energideklaration av fint gammalt eternithus i Hässleholm – borde nästan K-märkas. Asbest började tillverkas i Sverige 1907. Under 1940-talet och 1950-talet kläddes många äldre trähus med asbestcementplator. Eternit efter latin “aeternitas” som betyder evighet.

 

 

 

Energideklaration undantag

 

 

Skavankar i Vallkärra nära Lund

Här behövs ingen energideklaration. Undantag medges när bostadshus som används eller är avsedda för användning:
a) mindre än fyra månader per år, eller
b) under en begränsad del av året om energianvändningen beräknas vara mindre än 25 procent av en helårsanvändning. 

Kallad arkitektens tröst, eftersom den döljer eventuella skavanker snabbt! Det gamla danska ortnamnet för Vallkärra var Vallekœr (före 1658).  Energideklaration i Lund

 

 

 

Gammel dansk och gemensamhetsabonnemang

Brf Kirseberg är en särdeles välskött bostadsrättsförening med 58 lägenheter. Nybyggnadsåret är 1950. Föreningen ligger på framkant och visar stor intresse för energioptimering och energieffektivisering. Man har investeret i gemensamhetsabonnemang och 120 m2 solceller och fjärrvärme kulverter är utbytt.

I föreningens fina trädgård finns denna stora gamla Rönn (Sorbus Aucuparia). I Danmark används Rönnbärträdets frukter i produktionen av Gammel Dansk Bitterdram. Energideklaration i Malmö

I ett gemensamhetsabonnemang samlas hela byggnadens elanvändning i en anslutningspunkt till elnätet. Genom att dimensionera en solcellanläggning efter behovet kan en fastighetsägare dra nytta av stordriftsfördelar vid installation desutom minskar risken för överproduktion av solel. I en bostadsrättsförening med gemensamhetsabonnemang kommer den el som produceras att användas både till “hushållsel” för de boende samt till “fastighetsel” i gemensamma utrymmen och för apparater (pumpar, fläktar) kopplade till fastighetselen.

Våra energiexperter har utfört energibesiktning & OVK-kontroll i mer än 10 000 byggnader i Helsingborg, Lund, Malmö & övriga Skåne Län. 

Skandek AB