Energideklaration

Skandek AB erbjuder energideklaration, OVK besiktning och ventilationskontroll såväl som rengöring och injustering av ventilation. Vi medverkar till att minska energianvändningen och spara pengar.  Våra experter är “oldtimers” med många års erfarenhet och prima referencer. 

kontakta oss SKICKA OFFERT

Energideklaration – vad är det?

Boverkets energideklaration är detsamma som energimärkning av byggnader. I korthet beskriver den hur effektivt ett hus är ur energisynpunkt. Energideklarationen redovisar hur byggnadens energianvändning kan minskas och driftskostnaderna sänkas. Ett bra värde på energiprestandan ger signaler om en välskött byggnad. Energideklarationen fungera som ett kvalitetsstämpel på fastigheten. Läs mera om energideklaration bostadsrätt

Energideklaration – varför?

Mer än en tredjedel av all den energi vi förbrukar i Sverige går till bostäder och lokalfastigheter. Detta leder till höga utsläpp av växthusgaser till atmosfären. För att minska energianvändningen och reducera utsläppen av koldioxid är det numera lagkrav att byggnader ska ha en giltig enenergideklaration. Skandek AB:s energiexperter hjälper dig att minska din energiförbrukning. Med andra ord: ett rent och välsköt värme- och ventilationssystem leder till en minskning av driftskostnader  och energianvändning. Läs mera om energideklaration villa

Energideklaration – på vilket sätt?

Vår ambition är att göra den obligatoriska energibesiktningen till en trivsam och lärorik upplevelse. Vi verkar för att all energieffektivisering sker med stor respekt för den äldre bebyggelsens speciella förutsättningar och historik. När du beställer en energideklaration från Skandek AB får du alltid en sammanfattande rapport där vi framhäver det positiva, med stor respekt för byggnaden och de boende.

Energideklaration pris

Vad kostar en energideklaration? Villafastighet & småhus från 1 975:- inkl. moms. Flerbostadshus och lokalfastighet från 3 500:- exkl. moms. Vi lämnar offert med fastpris garanti. Inga övriga kostnader tillkommer!
Energideklarationen innefattar: okulärbesiktning, diagnostisering av husets energianvändning, förslag till kostnads-effektiva och energibesparande åtgärder, registrering och godkännande hos Boverket samt utfärdande av energi-deklaration till kund.

OVK besiktning

Obligatorisk ventilationskontroll, vanligen benämd OVK, är en lagstadgad besiktning av ventilationssystemet, som skall göras med jämna intervaller. Syftet med kontrollen är att visa att ventilationen uppfyllar de krav som gälde när huset uppfördes. Läs mera om OVK besiktning i kommerciella fastigheter. För villafastigheter skall en förstagångsbesiktning av ventilationssystemet göras vid nyinstallation innan ibruktagning. Läs om ventilation villa.

OVK besiktning – varför?

Ett rent och välskött ventilationssystem är en viktig förutsättning för effektiv energianvändning i våra hus och hem.
För höga eller för låga luftflöden påverkar energiförbrukningen negativt. God ventilation kan inte förhindra allergi eller astma men det kan helt klart förbättra förutsättningarna att förbli frisk. Enligt experterne minimeras risken för dåligt inomhusklimat, ventilationsljud, fukt- och eventuella radonproblem.

Energideklaration och OVK besiktning – en smart kombination

Att anordna energideklaration och OVK besiktning samtidigt är tidsbesparande och kostnadseffektivt. Därför utlovar vi denna tjänst till ett speciellt fördelaktigt pris. Skandek AB är på samma sätt behjälplig med kanalrensning, rengöring och injustering av ventilationssystem.

Uppdatering av gällande energideklaration

I samband med OVK besiktning, ventilationskontroll, injustering och rensning av ventilationssystem erbjuder vi att uppgradera en redan gällande energideklaration. Ni får en helt ny uppdaterad deklaration med 10 års giltighetstid till ett särskild attraktivt pris!
Boverket tillhandahåller en databas över registrerade energideklarationer. Databasen är delvis publik. Vem som helst söka efter en energideklartion och få en kort sammanfattning. Byggnadsägare kan beställa och få en befindlig energideklaration skickad med e-post.

OVK besiktningsman från Skandek AB

Energideklaration och ventilationskontroll – varför anlita oss?

 • Skandek AB:s besiktningsmän är pålitliga, hjälpsamma och flexibla
 • Vi är certifierade energiexperter med den högsta certifieringsbehörigheten K.
 • Våra anställda är sakkunniga funktionskontrollanter inom ventilation
 • Skandek AB är ackrediterat och har ett kvalitets- och miljöledningssystem ISO 9001
 • Vi har konsultansvarsförsäkring hos Trygg Hansa enligt ABK96
 • Vi tillhandahåller ventilationskontroll, OVK besiktning och energideklaration för alla typer av fastigheter och system.
 • Våra dedikerade experter är behöriga att utföra ventilationskontroll och energibesiktning samtidigt.
 • Trimning av värme- och ventilationssystem – minska energianvändningen
 • Vi erbjuder synkronbesiktning med en oslagbar prissättning
 • Vi garantera en trygg och säker hantering av nycklar
 • Skandek AB har många nöjda kunder och prima referenser
 • Uppdatering av gällande energideklaration. Ni får en helt ny deklaration med 10 års giltighetstid.
 • Injustering ventilation och rengöring av ventilationssystem
 • Vi är främst verksamma Helsingborg, Lund och Malmö men även aktiva utanför tätorten – i hela det vackra Skåne

Skandek AB

Företaget grundades 2008 i Helsingborg av Jonas Helmfrid, certifierad energiexpert Boverket (N), sakkunnig funktionskontrollant OVK besiktning och Claus Holten, certifierad energiexpert Boverket (K). Med korta beslutsvägar och en minimal administration lägger vi all fokus på kunden. Från den inledande kontakten till det slutförda uppdraget borgar Skandek AB för en service utöver det vanliga. Vi är experter inom energi och ventilation och har många års erfarenhet. Skandek AB har ackrediterats av Swedac 2008. För oss är ackrediteringen ett sätt att visa att vi håller en hög kvalitet och har stor kompetens.

Våra energiexperter har utfört energibesiktning och ventilationskontroll i mer än 10 000 byggnader i Skåne Län. 

Skandek AB