Energideklaration

Skandek AB erbjuder Skånes mest prisvärda energideklaration, OVK besiktning samt rengöring och injustering av ventilation. Vi medverkar till att minska energianvändningen och spara pengar. Våra certifierade energiexperter är “oldtimers” med många års erfarenhet och prima referenser. 

OBS! Vi är inget förmedlingsföretag och jobbar helt utan fördyrande mellanhänder. Hos oss är detsamma person som hjälper dig:  från första kontakten – under besiktningens gång – till det slutförda uppdraget. 

kontakta oss SKICKA OFFERT

Fakta om energideklarationen

Boverkets energideklaration är detsamma som energimärkning av byggnader. I korthet beskriver den hur effektivt ett hus är ur energisynpunkt. Energideklarationen redovisar hur byggnadens energianvändning kan minskas och driftskostnaderna sänkas. Ett bra värde på energiprestandan ger signaler om en välskött byggnad. Energideklarationen fungerar som en kvalitetsstämpel på fastigheten.

Varför behövs en energideklaration?

Mer än en tredjedel av all den energi vi använder i Sverige går till bostäder och lokalfastigheter. Detta leder till höga utsläpp av växthusgaser till atmosfären. För att minska energianvändningen och reducera utsläppen av koldioxid är det numera lagkrav att byggnader ska ha en giltig energideklaration. Skandek AB:s energiexperter hjälper dig att minska energianvändningen. 

Vad kostar en energideklaration?

För villafastighet & småhus tar vi från 1 975:- inkl. moms. Flerbostadshus och lokalfastigheter från 3 500:- exkl. moms. Vi lämnar offert med fastpris garanti. Inga övriga kostnader tillkommer. Energideklarationen innefattar: okulärbesiktning, diagnostisering av husets energianvändning, förslag till kostnads-effektiva och energibesparande åtgärder, registrering och godkännande hos Boverket samt utfärdande av energideklaration till kund.

OVK besiktning

Obligatorisk ventilationskontroll, vanligen benämnd OVK, är en lagstadgad besiktning av ventilationssystemet, som skall göras med jämna intervaller. Syftet med kontrollen är att visa att ventilationen uppfyller de krav som gällde när huset uppfördes. Läs mera om OVK besiktning i kommersiella fastigheter. För villafastigheter skall en förstagångsbesiktning av ventilationssystemet göras vid nyinstallation innan ibruktagningen. Läs om ventilation villa.

Varför behövs OVK?

Ett rent och välskött ventilationssystem är en viktig förutsättning för en god inomhusmiljö och en effektiv energianvändning i våra hus och hem.
För höga eller för låga luftflöden påverkar energianvändningen negativt. God ventilation kan inte förhindra allergi eller astma men det kan helt klart förbättra förutsättningarna att förbli frisk. Enligt expertisen minimeras risken för dåligt inomhusklimat, ventilationsljud, fukt- och eventuella radonproblem.

En smart kombination: energideklaration och OVK

Att kombinera energideklaration och OVK är tidsbesparande och kostnadseffektivt. Därför utlovar vi denna tjänst till ett speciellt fördelaktigt pris. Vi kan också vara behjälpliga med kanalrensning, rengöring och injustering. Här kan du läsa mera om energideklaration bostadsrätt

Uppdatering av gällande energideklaration

I samband med OVK besiktning, ventilationskontroll, injustering och rensning av ventilationssystem erbjuder vi att uppgradera en redan gällande energideklaration. Ni får en helt ny uppdaterad deklaration med 10 års giltighetstid till ett särskild attraktivt pris!
Boverket tillhandahåller en databas över registrerade energideklarationer. Databasen är delvis publik. Vem som helst kan söka efter en energideklaration och få en kort sammanfattning. Byggnadsägare kan beställa och få en befintlig energideklaration skickad med e-post.

energideklaration
energideklaration

Jonas från Skandek AB in action

Energideklaration och ventilationskontroll – varför anlita oss?

 • Skandek AB:s besiktningsmän är pålitliga, hjälpsamma och flexibla
 • Vi är certifierade energiexperter med den högsta certifieringsbehörigheten K.
 • Våra anställda är sakkunniga funktionskontrollanter inom ventilation, behörighet K
 • Skandek AB är ackrediterat och har ett kvalitets- och miljöledningssystem ISO 9001
 • Vi har konsultansvarsförsäkring hos Trygg Hansa enligt ABK96
 • Vi tillhandahåller ventilationskontroll, OVK besiktning och energideklaration för alla typer av fastigheter och system.
 • Våra dedikerade experter är behöriga att utföra ventilationskontroll och energibesiktning samtidigt.
 • Trimning av värme- och ventilationssystem – minska energianvändningen
 • Vi erbjuder samordnad besiktning med en oslagbar prissättning
 • Vi garantera en trygg och säker hantering av nycklar
 • Skandek AB har många nöjda kunder och prima referenser
 • Uppdatering av gällande energideklaration. Ni får en helt ny deklaration med 10 års giltighetstid.
 • Injustering ventilation och rengöring av ventilationssystem
 • Vi är verksamma i hela det vackra Skåne
 • Vår ambition är att göra den obligatoriska energibesiktningen till en trivsam och lärorik upplevelse. Vi verkar för att all energieffektivisering sker med stor respekt för den äldre bebyggelsens speciella förutsättningar och historik. 

Skandek AB

Företaget grundades 2008 i Helsingborg av Jonas Helmfrid, certifierad energiexpert Boverket (N), sakkunnig funktionskontrollant OVK (K-certifierad) och Claus Holten, certifierad energiexpert Boverket (K). Med korta beslutsvägar och en minimal administration lägger vi all fokus på kunden. Från den inledande kontakten till det slutförda uppdraget borgar Skandek AB för en service utöver det vanliga. Vi är experter inom energi och ventilation och har många års erfarenhet. Skandek AB har ackrediterats av Swedac 2008. För oss är ackrediteringen ett sätt att visa att vi håller en hög kvalitet och har stor kompetens.

Våra energiexperter har utfört energibesiktning och ventilationskontroll i mer än 10 000 byggnader i Skåne Län. 

Skandek AB
OVK besiktning