OVK obligatorisk ventilationskontroll

Det är byggnadens ägare, till exempel Bostadsrättsföreningen, som ska se till att OVK besiktningen utförs. Ägaren ska välja en sakkunnig funktionskontrollant, som är certifierad av ett ackrediterat certifieringsorgan. Det bör finnas ett protokoll för byggnaden, hos kommunens byggnadsnämnd.

Skicka kostnadsfri offert - NU!

OVK besiktning och Energideklaration – kombinerad

Skandek AB kan även erbjuda kombinerad OVK besiktning och energideklaration i bostadsrättsföreningar, hyresfastigheter och lokalfastigheter – till ett mycket förmånligt pris. Vi är främst verksamma i Ängelholm, Helsingborg, Landskrona, Lund och Malmö men även mycket aktiva utanför tätorten – i hela det vackra Skåne Län. Ventilationskontroll och energibesiktning sker på samma tid – allt för att minimera olägenheterna för de boende och för ägaren. Vi utlovar dessutom en snabb leverans av ventilations-protokoll och Boverkets energideklaration. Sedan 2008 har Skandek AB utförd mer än 8000 besiktningar och funktionskontroller i Skåne Län. Titta gärna på vår bilddagbok.

Ring 070-712 76 60 eller fyll i vårt enkla offert formulär alternativt kontakta oss här för ytterligare information och prisuppgift på kombinerad ventilationsbesiktning och energideklaration.

ovk besiktningBesiktningsintervall för olika byggnader:
Daghem, skolor, vårdlokaler 3 år

Flerbostads hus, kontorsbyggnader FT-vent 6 år
Flerbostads hus, kontorsbyggnader F-vent 6 år
Flerbostads hus, kontorsbyggnader S-vent 6 år

FT = från och tilluftsventillation
F = frånluftsventillation
S = självdrag

OVK kontroll – protokoll

Under besiktningens gång skall besiktningsmannen alltid föra ett protokoll där han går igenom alla punkter som skall göras, för att sedan redovisa resultatet av kontrollen. OVK protokollen skall sedan även göras i två exemplar, det ena exemplaret skall sändas till byggnadsnämnden i kommunen där besiktningen gjordes, varav det andra skall överlämnas till ägaren utav byggnaden.  Besiktningen resulterar till slut även i ett utfärdande av ett intyg gällande OVK kontrollen. Läs mera hos Boverket.

Skandek AB

Skandek AB etablerades 2008 av Jonas Helfrid och Claus Holten. Vi är mantalsskrivna på Råå som ligger i Skåne Län strax söder om Helsingborg. Företagets första namn var Skånsk Energideklarering vilket senare ändrades till Skandek AB. Vi är båda högskola utbildade energiingenjörer. Jonas är Certifierad energiexpert (N) och sakkunnig funktionskontrollant (ovk besiktningar). Claus är Certifierad Energiexpert (K) med behörighet för energideklaration i byggnader med kyla. Vi är verksamma i Ängelholm, Helsingborg, Landskrona, Lund och Malmö men även mycket aktiva utanför tätorten – i hela det enastående vackra Skåne Län.

Funktionskontrollanterna i Sverige