Ring oss: 070-712 76 60

Energideklaration

Boverkets energideklaration beskriver hur effektivt ett hus är ur energisynpunkt. energideklarationDu får svar på hur mycket energi det går in i huset och vart den tar vägen. Den talar om för dig hur byggnadens energianvändning kan minskas och driftskostnaderna sänkas.

Energideklaration – på vilket sätt ?

Tillsammans tar vi fram det underlag som behövs. Vår ambition är att göra den obligatoriska energibesiktningen till en trivsam och lärorik upplevelse. Vi verkar för att all energieffektivisering sker med omtanke för den äldre bebyggelsens speciella förutsättningar och historik.
När du beställer en energideklaration från Skandek AB får du alltid en sammanfattande rapport där vi framhäver det positiva, med stor respekt för byggnaden och de boende.

Energideklaration – vad kostar det ?

För energideklaration av småhus har vi ett lågt pris i hela Skåne. För Bostadsrättsföreningar, Hyreslägenheter, Kontorsfastigheter och Specialfastigheter har vi olika priser beroende på antalet byggnader och komplexitet. Vänligen fyll i vårt enkla offert formulär eller kontakta oss direkt. Vi lovar att du får besked samma dag. För beställning och förfrågning ring: 070-712 76 60 eller 070-712 76 61 

Utgift för energideklarationen är avdragsgill, vanligtvis som en försäljningsutgift för privatbostadsfastighet och som en löpande driftskostnad för näringsfastighet. Vid uthyrning kan utgiften för energideklarationen dras av som en driftskostnad i inkomstslaget näringsverksamhet om uthyrningen medför att byggnaden tillhör en näringsfastighet.

OVK ventilationskontroll och injustering av luftflöden

Skandek AB utför även ventilationskontroll, OVK ventilationskontroll och injusteringar av luftflöden i kommersiella fastigheter såväl som villafastigheter. Våra kontrollanter är SWEDCERT certifierade med behörighet N, vilket innebär riksbehörighet. Vänligen fyll i vårt enkla offert formulär.

Kombinerad OVK och Energideklaration

Nu kan vi även erbjuda våra kunder kombinerad OVK (obligatorisk ventilationskontroll) och Boverkets energideklaration till ett mycket förmånligt pris. För prisuppgift vänligen fyll i vårt enkla offert formulär.

Goda referenser och ett gott rykte = trygghet för våra kunder

Vi har den högsta certifieringsbehörigheten K och energideklarerar alla typer av fastigheter, från koja till slott, med samma omtanke och entusiasm. Sedan hösten 2008 har vi energideklarerat mer än 8 000 byggnader med många nöjda kunder och mycket goda referenser. Vi sätter en ära i att leverera energideklarationer med en kvalité utöver det vanliga. Titta gärna på vår bilddagbok.

Följande byggnader är undantagna skyldigheten att energideklarera

Hus med max. två bostäder som inte används som permanentboende.
Byggnader som är byggnadsminnen eller är särskilt värdefulla (enl. PBL 3:12) och om åtgärdsförslag inte kan lämnas.
Hemliga byggnader.
Specialfastigheter mindre än 250 kvm.
Industrianläggningar med tillverkning och verkstäder.
Tillfälliga byggnader som ska användas i max. två år.
Ekonomibyggnader inom skogs- och jordbruksnäring.
Fristående byggnader mindre än 50 kvm.
Byggnader som används till andakt eller religiös verksamhet.

Hus med nyttjanderätt där:

Upplåtelsen är tillfällig eller en liten del av byggnaden.
Sker mellan företag i samma koncern.
Sker genom arrende och att byggnaden inte används som bostad åt arren­datorn.

En och tvåbostadshus med nyttjanderätt om upplåtelsen sker:

På grund av ägarens arbete eller studier på annan ort, utlandsvistelse och sjukdom.
Genom testamente.
Till närstående eller dylikt.

Vid försäljning av byggnad:

Mellan företag inom samma koncern.
Vid expropriation eller inlösen.
Konkursbo eller exekutivt förfarande.
Närstående eller dylikt.

Print Friendly

Copyright [2016] | Skandek AB ⎜ Skepparegatan 16, 252 70 Råå ⎜ tel. 070-712 76 60 och 070-712 76 61