Skandek AB i Malmö

Ett välskött värme- och ventilationssystem är “guld värt”. Våra experter står till tjänst med energideklaration, ventilationskontroll, OVK besiktning, injustering och ventilationsrengöring

Skicka offert Kontakta oss

OVK besiktning i Malmö

OVK besiktning Malmö 

Ett välfungerande ventilationssystem är oerhörd viktigt för inomhusmiljön och energianvändningen. 
För höga eller för låga luftflöden har en negativ inverkan. En smutsig och felaktig injusterad ventilationsanläggning förbrukar onödigt mycket energi och kan framkalla allergiska reaktioner, huvudverk och torra slemhinnor för de boende och anställda. 

Obligatorisk ventilationskontroll, i kortform benämd OVK, ska utföras regelbundet och systematisk. 
Vår behörighet gällar för alla typer av byggnader (bostadsrätter, hyreslägenheter, kommersiella byggnader) och ventilationssystem. Har du frågor om obligatorisk ventilationskontroll eller önskar att boka OVK i Malmö? Kontakta våra OVK-experter

Energideklaration Malmö 

Meningen med energideklarationen är att styrka en effektiv energianvändning och säkerställa ett förstklassigt inomhusklimat i våra byggnader. Energideklaration beskriver hur effektivt ett hus är ur energisynpunkt. Den talar  om för dig hur byggnadens energianvändning kan minskas och driftskostnaderna sänkas. Ett bra värde på energiprestandan ger signaler om en välskött byggnad. 

Energideklaration och OVK besiktning – en smart kombination

Skandek AB:s egna besiktningsmän är kapabla att utföra energideklaration och OVK besiktning i Malmö samtidigt. Testa gärna vår kombinerade OVK Malmö och energideklaration som är mycket uppskattad bland våra kunder. Det är oerhörd kostnadseffektivt och tidsbesparande att utföra ventilationskontroll och energibesiktning vid samme tillfälle. Har du frågor om energibesiktningen eller önskar boka en energideklaration i Malmö? Kontakta våra energiexperter.

Energideklaration Malmö – uppdatering

I samband med OVK besiktning, ventilationskontroll, injustering och rengöring av kanaler, kan vi erbjuda att uppgradera en redan gällande energideklaration. Ni får en fullständigt ny  uppdaterad deklaration med 10 års giltighetstid. Läs mera om: energideklaration bostadsrätt, energideklaration villa.

I Boverkets databas kan man söka efter befintliga energideklarationer och kostnadsfritt få en kort sammanfattning med e-post. Byggnadsägare har möjlighet att beställa hela energideklarationen och få den skickad som pdf-fil. Tjänsten är kostnadsfri.

Skandek AB:s experter 

Skandek AB´s egna besiktningsmän tar hand om din energideklaration och ventilationsbesiktning på bästa sätt. Vi är flexibla och hjälpsamma och har ett gott humör.
Vi erbjuder en trygg och säker nyckelhantering och är 
även behjälpliga med aviseringslapper och framtagning av energistatistik. Våra erfarna besiktningsmän har utförd kostnadseffektiva energibesiktningar och OVK kontroller i mer än 10 000 fastigheter i Skåne Län. Vi är främst verksamma i Malmö men försummer inte den underbara Skånska landsbyggden. 

Skandek AB – varför engagera oss?

 • Vi ansvara för en trygg och säker hantering av nycklar och information
 • Vi avhjälper och korrigera småfel och brister i ventilationssystemet under besiktningens gång
 • Framtagning av aviseringslappar
 • Vi hjälper till med att ta fram relevanta dokument och energistatistik
 • Konsultansvarsförsäkring hos Trygg-Hansa som uppfyllar branschkraven ABK09
 • Energideklaration i Malmö för alla typer av byggnader. Vi har den högsta behörigheten (K)
 • Möjlighet till ventilationsbesiktning och energibesiktning vi samma tillfälle (synkronbesiktning) – prisvärd och särdeles populärt bland våra kunder
 • Skandek AB är ackrediterat och har ett kvalitets- och miljöledningssystem ISO 9001
 • OVK besiktning i Malmö gäller alla typer av ventilationssystem – vi har den högsta behörigheten
 • Ventilationsrengöring och injustering av ventilationssystem
 • Oslagbar prissättning
 • Ventilationskontroll i Malmö
 • Trimning ventilation
 • Våra anställda är högskoleutbildade energiingenjörer med många års erfarenhet inom energi och ventilation
 • Vi är certiferade energiexperter & sakkunnig funktionskontrollanter
 • Skandek AB har många nöjda kunder och jättefina referenser

energideklaration i Malmö

Swedac ackrediteringenergideklaration i malmö - Kiwa certifiering

OVK-besiktning i Malmö - Vi är medlem i Funkis

Våra energiexperter har utfört energibesiktning & OVK-kontroll i mer än 10 000 byggnader i Helsingborg, Lund, Malmö & övriga Skåne Län.

Skandek AB