Energideklaration Malmö

Beställ energideklaration

Avsikten med energideklarationen är att styrka en effektiv energianvändning i våra byggnader. Energideklarationen beskriver hur effektivt ett hus är ur energisynpunkt. I korthet förklara den hur byggnadens energianvändning kan minskas och driftskostnaderna sänkas. Skandek AB:s egna certifierade energiexperter är behjälpliga med energideklaration i Malmö. Vi är inget förmedlingsföretag och jobbar helt utan fördyrande mellanhänder. Hos oss är det samma person som hjälper dig, från första kontakten till det slutförda uppdraget. 

Skicka offert Kontakta oss

OVK-besiktning Malmö 

Beställ OVK-besiktning

En smutsig och felaktig injusterad ventilationsanläggning förbrukar onödigt mycket energi. Enligt experterna kan detta leda till allergiska reaktioner, huvudverk och torra slemhinnor för de boende och anställda. Konsekvenserna av ett smutsigt och illa skött ventilationssystem kan vara allvarliga. Våra duktiga besiktningsmän utför obligatorisk ventilationskontroll, i kortform benämd OVK, i Malmö och omnejd. De kontrollera att systemet fungera, mäter luftflöden och ser till att ventilationssystemet uppfyllar de krav som råder. Det är värt att framhäva att vår behörighet gällar för alla typer av byggnader och system. Vi är dessutom behjälpliga med injustering och ventilationsrengöring.

Energideklaration och OVK – en skarp kombination

Skandek AB:s egna besiktningsmän kan också utföra energideklaration och OVK besiktning samtidigt. Vår kombinerade OVK ventilationskontroll och energibesiktning är speciellt uppskattad bland våra kunder. Det är oerhörd kostnadseffektivt och tidsbesparande att utföra ventilationskontroll och energibesiktning vid et och samme tillfälle. Sammanfattningsvis; kombinerad energibesiktning och ventilationskontroll spara tid och pengar!

Energideklaration i Malmö – vad kostar det?

Vårt pris beror på antalet byggnader och komplexitet. För flerbostadshus och lokalfastigheter tar vi från 3 500:- exkl. moms. Vi lämnar offert med fastpris garanti och jobbar helt utan kostnadskrävande mellanhänder. Följderna av detta är att inga övriga kostnader tilkommer.

Uppdatering av energideklaration

I samband med OVK besiktning, ventilationskontroll, injustering och rengöring av kanaler, kan vi dessutom erbjuda att uppgradera en redan gällande energideklaration. Dette leder till att ni får en fullständigt ny uppdaterad energideklaration med 10 års giltighetstid. 

Boverkets energideklaration

I Boverkets databas kan man söka efter befintliga energideklarationer och kostnadsfritt få en kort sammanfattning med e-post. Detta betyder att byggnadsägare kan beställa hela energideklarationen och få den skickad som pdf-fil. Tjänsten är dessutom helt kostnadsfri. 

Skandek AB:s experter 

Skandek AB´s egna besiktningsmän tar hand om din energideklaration och ventilationsbesiktning på bästa sätt. Vi är också flexibla och hjälpsamma och har ett gott humör. Vi erbjuder en trygg och säker nyckelhantering och är även behjälpliga med aviseringslapper och framtagning av energistatistik. Sammanfattningsvis: våra erfarna besiktningsmän har utförd kostnadseffektiva energibesiktningar och OVK kontroller i mer än 10 000 fastigheter i Skåne Län. 

Skandek AB – varför engagera oss?

 • Vi ansvara för en trygg och säker hantering av nycklar och informationEnergideklaration Malmö
 • Vi avhjälper och korrigera småfel och brister i ventilationssystemet under besiktningens gång
 • Vi hjälper till med att ta fram relevanta dokument och energistatistik
 • Konsultansvarsförsäkring hos Trygg-Hansa som uppfyllar branschkraven ABK09
 • Energideklaration i Malmö för alla typer av byggnader. Vi har den högsta behörigheten (K)
 • Samordnad ventilationsbesiktning och energibesiktning
 • Skandek AB är ackrediterat och har ett kvalitets- och miljöledningssystem ISO 9001
 • OVK besiktning i Malmö gäller alla typer av ventilationssystem – vi har dessutom den högsta behörigheten
 • Ventilationsrengöring och injustering av ventilationssystem
 • Ventilationskontroll i Malmö
 • Våra anställda är högskoleutbildade energiingenjörer med många års erfarenhet inom energi och ventilation
 • Vi är också certiferade energiexperter & sakkunnig funktionskontrollanter
 • Tilläggas kan att Skandek AB har många nöjda kunder och jättefina recensioner