Skandek AB – Malmö

OVK-besiktning och energideklaration i Malmö

Har du bekymmer med energideklaration och OVK-besiktning? Vi hjälper dig med obligatorisk ventilationskontroll och energibesiktning såväl som rengöring och injustering av ventilationssystem. Vi är certiferade energiexperter och sakkunniga funktionskontrollanter med många års erfarenhet inom energi och ventilation. 

Skicka offert Kontakta oss

OVK-besiktning i Malmö

Ventilationskontroll – varför det?

Ett välfungerande ventilationssystem är oerhörd viktigt för inomhusmiljön och energianvändningen. 
För höga eller för låga luftflöden har en negativ inverkan. En smutsig och felaktig injusterad ventilationsanläggning förbrukar onödigt mycket energi och kan framkalla allergiska reaktioner, huvudverk och torra slemhinnor för de boende och anställda. 

OVK-besiktning i Malmö

Skandek AB:s egna certifierade experter utför energideklarationer och OVK-besiktning i Malmö, och intill liggande kommuner. Vår behörighet gällar för alla typer av byggnader (bostadsrätter, hyreslägenheter, kommersiella byggnader) och ventilationssystem. Vi kan även erbjuda kanalrensning, rengöring av don och fläktar samt injustering av luftflöden. Har du frågor om obligatorisk ventilationskontroll eller önskar att boka ventilationsbesiktning i Malmö? Kontakta oss här.

Energideklaration – vad är syftet?

Meningen med energideklarationen är att styrka en effektiv energianvändning och samtidigt säkerställa ett förstklassigt inomhusklimat i våra byggnader. Energideklaration beskriver hur effektivt ett hus är ur energisynpunkt. Den talar  om för dig hur byggnadens energianvändning kan minskas och driftskostnaderna sänkas. Ett bra värde på energiprestandan ger signaler om en välskött byggnad. 

Energideklaration i Malmö

Skandek AB:s egna besiktningsmän är kapabla att utföra energideklaration och OVK-besiktning i Malmö samtidigt. Testa gärna vår kombinerade OVK-besiktning och energideklaration som är mycket uppskattad bland våra kunder. Det är oerhörd kostnadseffektivt och tidsbesparande att utföra ventilationskontroll och energibesiktning vid samme tillfälle. Har du frågor om energibesiktningen eller önskar boka en energideklaration i Malmö? Kontakta oss här.

Uppdatering av gällande energideklaration

I samband med OVK-besiktning, ventilationskontroll, injustering och rengöring av kanaler, kan vi erbjuda att uppgradera en redan gällande energideklaration. Ni får en fullständigt ny  uppdaterad deklaration med 10 års giltighetstid.

I Boverkets databas kan man söka efter befintliga energideklarationer och kostnadsfritt få en kort sammanfattning med e-post. Byggnadsägare har möjlighet att beställa hela energideklarationen och få den skickad som pdf-fil. Tjänsten är kostnadsfri.

Läs mer om: OVK-besiktning
Lär om: energideklaration

OVK och energideklaration i Malmö – våra experter

Skandek AB´s egna energiexperter och funktionskontrollanter tar hand om din energideklaration och OVK-besiktning på bästa sätt – från första kontakten till slutförd uppdrag. Inget lämnades åt slumpen. Vi är flexibla och hjälpsamma och har ett gott humör. Våra besiktningsmän erbjuder en trygg och säker nyckelhantering och är även behjälpliga med aviseringslapper. Under besiktningens gång avhjälper vi mindre fel och brister för at underläta ett godkännande av ventilationskontrollen. 

Skandek AB – varför engagera oss?

 • Vi ansvara för en trygg och säker hantering av nycklar och information
 • Vi avhjälper och korrigera småfel och brister i ventilationssystemet under besiktningens gång
 • Framtagning av aviseringslappar
 • Vi hjälper till med att ta fram relevanta dokument och energistatistik
 • Konsultansvarsförsäkring hos Trygg-Hansa som uppfyllar branschkraven ABK09
 • Energideklaration i Malmö för alla typer av byggnader. Vi har den högsta behörigheten (K)
 • Möjlighet till ventilationsbesiktning och energideklaration vi samma tillfälle (synkronbesiktning) – prisvärd och särdeles populärt bland våra kunder
 • Skandek AB är ackrediterat och har ett kvalitets- och miljöledningssystem ISO 9001
 • Energideklaration för bostadsrätter, hyresrätter och kommersiella fastigheter i Malmö kommun och omnej
 • OVK-besiktning i Malmö gäller alla typer av ventilationssystem – vi har den högsta behörigheten
 • Rengöring och injustering av ventilationssystem
 • Oslagbar prissättning
 • Våra anställda är högskoleutbildade energiingenjörer med många års erfarenhet inom energi och ventilation
 • Vi är certiferade energiexperter & sakkunnig funktionskontrollanter
 • Skandek AB har många nöjda kunder och jättefina referenser

energideklaration i Malmö

Swedac ackrediteringenergideklaration i malmö - Kiwa certifiering

OVK-besiktning i Malmö - Vi är medlem i Funkis

Våra energiexperter har utfört energibesiktning & OVK-kontroll i mer än 10 000 byggnader i Helsingborg, Lund, Malmö & övriga Skåne Län.

Skandek AB