Energideklaration & OVK besiktning i Malmö

Energideklaration i Malmö

Skandek AB:s certifierade energiexperter står till tjänst med OVK & energideklaration i Malmö. Vi är inget förmedlingsföretag och jobbar helt utan fördyrande mellanhänder. Vi har lång erfarenhet av energi- och ventilationsfrågor och kan därför hjälpa er att uppnå ett optimalt och trivsamt inneklimat.

Boverkets energideklaration är detsamma som energimärkning av byggnader. I korthet beskriver den hur effektivt ett hus är ur energisynpunkt. Energideklarationen redovisar hur byggnadens energianvändning kan minskas och driftskostnaderna sänkas. Ett bra värde på energiprestandan ger signaler om en välskött byggnad. Energideklarationen fungerar som en kvalitetsstämpel på fastigheten.

Få offert med fastpris garanti Kontakta oss nu

OVK besiktning Malmö

OVK besiktning i Malmö 

Skandek AB:s besiktningsmän står till tjänst med OVK besiktning i Malmö och kranskommuner. Vår behörighet gällar för alla typer av byggnader och system. Våra ventilationsexperter kontrollera att systemet fungera, mäter luftflöden och ser till att ventilationssystemet uppfyllar de krav som råder. Vi är dessutom behjälpliga injustering och ventilationsrengöring.

OVK är en kortform av obligatorisk ventilationkontroll. Det är en lagstadgad besiktning som skall utförd med jämna intervaller.  En smutsig och felaktig injusterad ventilationsanläggning förbrukar onödigt mycket energi. Enligt experterna kan detta leda till allergiska reaktioner, huvudverk och torra slemhinnor för de boende och anställda. Konsekvenserna av ett smutsigt ventilationssystem kan vara allvarliga. Läs mera om OVK besiktning.

Energideklaration & OVK i Malmö – samtidigt

Skandek AB:s egna besiktningsmän kan också utföra energideklaration och OVK i Malmö samtidigt. Vår kombinerade OVK besiktning och energideklaration är speciellt uppskattad bland våra kunder. Det är oerhörd kostnadseffektivt och tidsbesparande att utföra ventilationskontroll och energibesiktning vid et och samme tillfälle. Sammanfattningsvis; kombinerad energibesiktning och ventilationskontroll spara tid och pengar!

OVK & energideklaration i Malmö – pris

Kostnaden för OVK besiktning & energideklaration i Malmö beror på antalet byggnader och komplexitet. För flerbostadshus och lokalfastigheter tar vi från 3 500:- exkl. moms. Vi lämnar offert med fastpris garanti och jobbar helt utan kostnadskrävande mellanhänder. Följderna av detta är att inga “övriga kostnader” tilkommer.

Uppdatering av energideklaration

I samband med OVK besiktning, ventilationskontroll, injustering och rengöring av kanaler, kan vi dessutom erbjuda att uppgradera en redan gällande energideklaration. Dette leder till att ni får en fullständigt ny uppdaterad energideklaration med 10 års giltighetstid. 

Boverkets energideklaration

I Boverkets databas kan man söka efter befintliga energideklarationer och kostnadsfritt få en kort sammanfattning med e-post. Detta betyder att byggnadsägare kan beställa hela energideklarationen och få den skickad som pdf-fil. Tjänsten är dessutom helt kostnadsfri. Läs mera om energideklaration

Skandek AB:s experter 

Skandek AB´s egna besiktningsmän tar hand om din energideklaration och ventilationsbesiktning på bästa sätt. Vi är också flexibla och hjälpsamma och har ett gott humör. Vi erbjuder en trygg och säker nyckelhantering och är även behjälpliga med aviseringslapper och framtagning av energistatistik. Sammanfattningsvis: våra erfarna besiktningsmän har utförd kostnadseffektiva energibesiktningar och OVK kontroller i mer än 15 000 fastigheter i Skåne Län. 

Skandek AB – varför engagera oss?

 • Vi ansvara för en trygg och säker hantering av nycklar och informationenergideklaration malmö
 • Vi avhjälper och korrigera småfel och brister i ventilationssystemet under besiktningens gång
 • Vi hjälper till med att ta fram relevanta dokument och energistatistik
 • Konsultansvarsförsäkring hos Trygg-Hansa som uppfyllar branschkraven ABK09
 • Energideklaration i Malmö för alla typer av byggnader. Vi har den högsta behörigheten (K)
 • Samordnad ventilationsbesiktning och energibesiktning
 • Skandek AB är ackrediterat och har ett kvalitets- och miljöledningssystem ISO 9001
 • OVK besiktning i Malmö gäller alla typer av ventilationssystem – vi har dessutom den högsta behörigheten
 • Ventilationsrengöring och injustering av ventilationssystem
 • Ventilationskontroll i Malmö
 • Våra anställda är högskoleutbildade energiingenjörer med många års erfarenhet inom energi och ventilation
 • Vi är också certiferade energiexperter & sakkunnig funktionskontrollanter
 • Tilläggas kan att Skandek AB har många nöjda kunder och jättefina recensioner

Skandek AB

Vi har certifierade experter och ett kvalitetssystem enl. standard ISO/IEC 17020 (Swedac) och konsultansvarsförsäkring som uppfyller kraven på försäkring enligt ABK 96. Vi är medlemmer i FUNKIS funktionskontrollanterna i Sverige. I samband med det reviderade EU-direktivet om byggnaders energiprestanda har Skandek AB fungerad som remissinstans åt regeringen. Läs mera om Skandek AB i denna pressmeddelande. Våre duktiga experter har utförd energideklaration & OVK i mer än 15 000 byggnader i Skåne Län.