OVK besiktning och energideklaration i Malmö

Måste vi förnya vår energideklaration för bostadsrättsföreningen? Vem tar hand om den obligatoriska ventilationskontrollen? Var hittar jag en certifierad energiexpert och OVK besiktningsman?
Frågorna är många men du har hamnat rätt. Vi är experter inom energi och ventilation –  med många års erfarenhet. Vi är dessutom skånes trevligaste besiktningsmän. Vi hjälper byggnadsägare i Malmö och närliggande kommuner med frågor som rör byggnadens energi- och ventilationssystem. Ring eller skriv till os. Ni får svar inom 24 timmar.

Skicka offert Kontakta oss

OVK-besiktning i Helsingborg, Lund, Malmö

OVK besiktning – varför det?

Ett välfungerande ventilationssystem är oerhörd viktigt för inomhusmiljön och för energianvändningen. För höga eller för låga luftflöden har en negativ inverkan på energianvändningen och inomhusmiljön. En felaktigt injusterad ventilationsanläggning förbrukar onödigt mycket energi. Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) är lagstadgad och skall göras med jämna intervaller. 

OVK besiktning i Malmö

Våra certifierade experter utför energideklarationer och OVK-besiktning i Malmö, och intill liggande kommuner. Vår behörighet gällar för alla typer av byggnader (bostadsrätter, hyreslägenheter, kommersiella byggnader) och ventilationssystem.

Energideklaration – vad är syftet?

Meningen med energideklarationen är att styrka en effektiv energianvändning och samtidigt säkerställa ett förstklassigt inomhusklimat i våra byggnader. Energideklaration beskriver hur effektivt ett hus är ur energisynpunkt. Den talar  om för dig hur byggnadens energianvändning kan minskas och driftskostnaderna sänkas. Ett bra värde på energiprestandan ger signaler om en välskött byggnad.

Energideklaration i Malmö

Våra besiktningsmän är kapabla att utföra energideklaration och OVK-besiktning samtidigt – till en mycket favorabel pris. Testa gärna vår kombinerade OVK-besiktning och energideklaration som är mycket uppskattad bland våra kunder. 

Det är oerhörd kostnadseffektivt och tidsbesparande att utföra OVK ventilationskontroll och energibesiktning samtidigt. Vi kan även erbjuda kanalrensning, rengöring av don och fläktar samt injustering av luftflöden.

Uppdatering av gällande energideklaration

I samband med OVK besiktning, ventilationskontroll, injustering och rengöring av kanaler, kan vi erbjuda att uppgradera en redan gällande energideklaration. Ni får en fullständigt ny  uppdaterad deklaration med 10 års giltighetstid.

I Boverkets databas kan man söka efter befintliga energideklarationer och kostnadsfritt få en kort sammanfattning med e-post. Byggnadsägare har möjlighet att beställa hela energideklarationen och få den skickad som pdf-fil. Tjänsten är kostnadsfri.

Läs mer om: OVK-besiktning
Lär om: energideklaration

Våra OVK experter i Malmö

Skandek AB´s egna energiexperter och funktionskontrollanter tar hand om din energideklaration och OVK-besiktning på bästa sätt – från första kontakten till slutförd uppdrag. Inget lämnades åt slumpen. Vi är flexibla och hjälpsamma och har ett gott humör. Våra besiktningsmän erbjuder en trygg och säker nyckelhantering och är även behjälpliga med aviseringslapper. Under besiktningens gång avhjälper vi mindre fel och brister för at underläta ett godkännande av ventilationskontrollen. 

Skandek AB – varför engagera oss?

 • Vi erbjuder kombinerad energibesiktning och ventilationskontroll. Energideklaration och OVK besiktning sker samtidigt 
 • Vi ansvara för en trygg och säker hantering av nycklar och information
 • Vi avhjälper och korrigera småfel och brister i ventilationssystemet under besiktningens gång
 • Framtagning av aviseringslappar
 • Vi hjälper till med att ta fram relevanta dokument och energistatistik
 • Konsultansvarsförsäkring hos Trygg-Hansa som uppfyllar branschkraven ABK09
 • Möjlighet till OVK-besiktning och energideklaration vi samma tillfälle (synkronbesiktning) – prisvärd och särdeles populärt bland våra kunder
 • Skandek AB är ackrediterat och har ett kvalitets- och miljöledningssystem ISO 9001
 • Energideklaration för bostadsrätter, hyresrätter och kommersiella fastigheter i Malmö kommun och omnej
 • OVK-besiktning för alla typer av ventilationssystem – vi har den högsta behörigheten
 • Rengöring och injustering av ventilationssystem
 • Oslagbar prissättning
 • Våra anställda är högskoleutbildade energiingenjörer med många års erfarenhet inom energi och ventilation
 • Vi är certiferade energiexperter & sakkunnig funktionskontrollanter inom OVK
 • Skandek AB har många nöjda kunder och jättefina referenser

energideklaration i Malmö

Swedac ackrediteringenergideklaration i malmö - Kiwa certifiering

OVK-besiktning i Malmö - Vi är medlem i Funkis

Våra energiexperter har utfört energibesiktning & OVK-kontroll i mer än 10 000 byggnader i Helsingborg, Lund, Malmö & övriga Skåne Län.

Skandek AB