Energideklaration i Lund

Energideklaration – varför?

Boverkets energideklaration är detsamma som energimärkning av byggnader. I korthet beskriver den hur effektivt ett hus är ur energisynpunkt. Energideklarationen redovisar hur byggnadens energianvändning kan minskas och driftskostnaderna sänkas. Ett bra värde på energiprestandan ger signaler om en välskött byggnad. Energideklarationen fungerar som en kvalitetsstämpel på fastigheten.

Skandek AB:s egna certifierade energiexperter bistår med energideklaration i Lund och omnejd. Vi är inget förmedlingsföretag och jobbar helt utan fördyrande mellanhänder. Hos oss är det samma person som hjälper dig, från första kontakten till det slutförda uppdraget.

Begär offert Kontakta oss

OVK besiktning i Lund

OVK-besiktning i Lund

OVK – vad menas med det?

OVK är en förkortning av obligatorisk ventilationkontrol. Det är en lagstadgad besiktning och funktionskontroll, som skall utförd med jämna intervaller. Ett välfungerande ventilationssystem är viktigt för inomhusmiljön och energianvändningen. För höga eller för låga luftflöden har en negativ inverkan. En smutsig och felaktig injusterad ventilationsanläggning förbrukar mycket energi och kan dessutom framkalla allergiska reaktioner, huvudverk och torra slemhinnor för de boende och anställda.

Skandek AB:s sakkunniga besiktningsmän står till tjänst med OVK-besiktning i Lund och kranskommuner. Vår behörighet gällar för alla typer av byggnader och system. Våra ventilationsexperter kontrollera att systemet fungera, mäter luftflöden och ser till att ventilationssystemet uppfyllar de krav som råder. Vi är dessutom behjälpliga injustering och ventilationsrengöring.

En klok kombination: energideklaration och OVK 

Våra besiktningsmän är kapabla att utföra energikontroll och ventilationskontroll samtidigt – till ett mycket attraktivt pris. Detta betyder att energibesiktningen och ventilationskontrollen sker på en och samma gång. Att anordna kombinerad energideklaration och OVK-besiktning i Lund är tidsbesparande och kostnadseffektivt. Vi kan därför erbjuda denna tjänst till ett mycket tilltalande pris.

Vad kostar en energideklaration i Lund?

Priset på en energideklaration i Lund är beroende av antalet byggnader och komplexitet. För flerbostadshus och lokalfastigheter tar vi från 3 500:- exkl. moms.
Vi lämnar offert med fastpris garanti. Med andra ord: inga övriga kostnader tillkommer. Vi agerar helt utan fördyrande mellanhänder. 

Uppdatering av gällande energideklaration

I samband med OVK-besiktning i Lund kan vi erbjuda att uppgradera en redan gällande energideklaration. Detta innebär att ni får en alldeles ny uppdaterad deklaration, med 10 års giltighetstid, till ett särdeles attraktivt pris.

Boverkets energideklaration

Boverket tillhandahåller en databas över registrerade deklarationer. Databasen är delvis publik. Här kan vem som helst söka efter en energideklaration och få en kort sammanfattning. Byggnadsägare kan också beställa och få en befindlig energideklaration skickad med e-post. 

Skandek AB:s experter 

Skandek AB´s egna besiktningsmän tar hand om din deklaration och ventilationsbesiktning på bästa sätt. Vi är flexibla och hjälpsamma och har ett gott humör.
Vi erbjuder en trygg och säker nyckelhantering och är 
även behjälpliga med aviseringslapper och framtagning av energistatistik. Våra erfarna besiktningsmän har utförd kostnadseffektiva energibesiktningar och OVK kontroller i mer än 10 000 fastigheter i Skåne Län. Vi är främst verksamma i Lund men försummer inte den underbara Skånska landsbyggden. 

Skandek AB – varför kontakta oss?

  • Vi tillhandahåller en trygg och säker hantering av nycklar
  • Mindre fel och brister rättas till under besiktningens gång
  • Energideklaration i Lund. Vår behörighet gäller alla typer av fastigheter
  • Kanalrensning, rengöring och injustering
  • Hjälp med framtagning av aviseringslapper, energistatistik & övriga relevanta handlingar
  • Samordnad besiktning: OVK ventilationskontroll och energibesiktning samtidigt.  
  • Skandek AB har konsultansvarsförsäkring ABK09 hos Trygg-Hansa som uppfyllar branschkraven 
  • Ypperliga referenser
  • Vi är också specialister i at reda ut vad som orsakar en dålig inomhusmiljö och hög energianvändning
  • OVK-besiktning i Lund

Skandek AB

Vi har certifierade experter och ett kvalitetssystem enl. standard ISO/IEC 17020 (Swedac) och konsultansvarsförsäkring som uppfyller kraven på försäkring enligt ABK 96. Vi är medlemmer i FUNKIS funktionskontrollanterna i Sverige. I samband med det reviderade EU-direktivet om byggnaders energiprestanda har Skandek AB fungerad som remissinstans åt regeringen. Läs mera om Skandek AB i denna pressmeddelande.